Banedanmark maler Oddesundbroen

I løbet af juli, august og september maler Banedanmark det første af tre buefag på Oddesundbroen. De efterfølgende buer er planlagt til at blive malet i henholdsvis 2021 og 2023.
 
Arbejdet skal gennemføres i sommermånederne for at sikre, at malerarbejdet kan udføres under de bedst mulige forhold mht. temperaturer og fugtforhold.
 
"Det er altid en stor fornøjelse, når vi skal have malet vores store broer. Udover, at arbejdet er en del af vores løbende vedligehold, så frisker ny maling gevaldigt op - uanset om det er hjemme i stuen eller ude i infrastrukturen. Forskellen er, at når vi maler Oddesundbroen, bliver resultatet synligt for rigtig mange mennesker samtidig med, at vi forlænger levetiden på broen. Til gengæld er det desværre også forbundet med nogle gener, men vi forsøger at planlægge arbejderne, så vi forstyrrer mindst muligt," siger Bianka Saarnak, der er områdechef hos Banedanmark.
 
I forbindelse med arbejdet bliver der sat et stillads op, så malerne får mulighed for at nå op til buekonstruktionerne. Dele af stilladset bliver sat op på broens kørebane. For at sikre arbejderne på stilladset skal der derfor opstilles et autoværn på kørebanen, som forhindrer påkørsler af stilladset.

 

Trafikken påvirkes kun kortvarigt
For at få plads til stilladset er det nødvendigt at reducere bredden af kørebanen på Oddesundbroen, mens malerarbejdet står på. Trafikken på broen vil i den periode blive reguleret med en lysregulering.

 

"Fordi vi kun maler ét fag, vil længden af strækningen, hvor trafikken reguleres med en lysregulering, være relativt kort," siger Bianka Saarnak.
 
Banedanmark forventer derfor ikke, at arbejdet vil give større udfordringer såsom kødannelse. Bredden af kørebanen vil blive reduceret fra ca. 5,7 m til 4,0 m i hele perioden fra 30. juni til 30. september. Og derved kan de brede transporter ikke være bredere end 3,8 m. Hvis transporten er bredere, kan den ikke komme over Oddesundbroen:
 
"Hvis du skal passere broen med brede transporter, skal du på sædvanlig vis kontakte brovagten med henblik på at få broen spærret for modgående trafik. Passage kan først ske efter aftale med brovagten," siger Bianka Saarnak.

 

Fakta om Oddesundbroen:
Oddesundbroen åbnede for trafik i 1938. Broen er 472 m lang, og hver enkelt buefag er 70 m. Broen er en klapbro, og klapfaget spænder over en 30 m bred sejlrende. Buefagene er sidst hovedrenoveret i 1987-1988, og der er senest foretaget pletreparation af buefagene i 2007.
Selve malerarbejderne på Oddesundbroen er en kontinuerlig proces. Broklappen blev malet i 2017, og fra 2022 og i årene frem er det stålunderbygningens tur igen. Malingen beskytter broens stålkonstruktioner og forventes at holde i 25-40 år.
 
Kontaktinformation
For yderligere informationer kan journalister henvende sig til Banedanmark presse på telefon 8234 1313 eller mail presse@bane.dk