Banedanmark har bedt Kammeradvokaten undersøge kritisable forhold hos Banedanmark

Sagsgennemgangen i forbindelse med en række henvendelser fra Berlingske peger på kritisable forhold blandt ansatte i Banedanmark. Styrelsen har derfor bedt Kammeradvokaten om at gennemføre en gennemgribende undersøgelse for at komme til bunds i sagen. 

Banedanmark modtog fra sommeren 2018 en række henvendelser fra Berlingske på baggrund af mistanke om bestikkelse, embedsmisbrug og tyveri relateret til 23 navngivne tidligere og nuværende ansatte i Banedanmark. 

De anklager kunne Banedanmarks ledelse ikke sidde overhørig og besluttede derfor at igangsætte en række interne undersøgelser, herunder et omfattende afdækningsarbejde, hvor langt over 600.000 mails fra perioden 2011-2018 er genskabt, inklusiv slettede mails. Banedanmark forsøgte at genskabe mails længere tilbage i tid, men det var ikke teknisk muligt. 

Som led i de interne undersøgelser er der allerede foretaget visse personalemæssige skridt, men den dokumentation, der er dukket op, er af så alvorlig karakter, at Banedanmarks ledelse selv har valgt at igangsætte en ekstern advokatundersøgelse for at komme helt til bunds i sagen. Selv om de forhold, der er identificeret ligger tilbage i tid, så kan det ikke afvises, at der også er forhold af nyere dato. 

Konkret peger sagsgennemgangen på, at tidligere og nuværende ansatte i perioden aktivt har været indblandet i kritisable forhold, der i enkelte tilfælde kan have været ulovlige. Der har fx været tale om at hjælpe en entreprenør med at udarbejde tilbud på opgaver for Banedanmark, invitationer til betalte fester og arrangementer og sponsorat til en privat fodboldklub. Banedanmark har valgt at politianmelde en tidligere ansat for sponsoratet på ca. 4.000 kr. samt den entreprenør som gav sponsoratet, da det potentielt kan betragtes som bestikkelse. 

”Vi kender reelt ikke omfanget af disse problematiske forhold, og derfor har vi bedt Kammeradvokaten om at hjælpe os med at vende hver en sten, så vi for alvor kan komme til bunds i sagen. Forhold af denne karakter er helt uacceptable for en offentlig styrelse, og vi vil ikke tøve med at tage yderligere personale- og politimæssige skridt, hvis den eksterne undersøgelse viser, der er grund til det”, siger konstitueret administrerende direktør i Banedanmark Peter Jonasson. 

Banedanmark har siden 2016 arbejdet intensivt med at sikre god forvaltningsskik, og at opgaver udbydes korrekt. I november 2018 politianmeldte Banedanmark en entreprenør, der havde forsøgt at bestikke en ansat med kontanter. Den ansatte handlede korrekt og hændelsen blev med det samme meldt til ledelsen. Siden har organisationen gennemført en række yderligere tiltag for at sikre løbende fokus på god adfærd i det offentlige og forebygge fremtidige sager. 

”Som konsekvens af tidligere sager har vi oprettet en whistleblower-ordning, så man anonymt kan gøre Banedanmarks ledelse opmærksom, hvis man oplever, at der foregår ting, der ikke er i orden. Ordningen retter sig også mod eksterne samarbejdspartnere. Vi har både centralt og decentralt tilført flere ressourcer til udbud og controlling samt strammet op på de interne procedurer og rapporteringssystemer, skærpet de interne krav til kontraktindgåelser og til løbende at få udbudt flere indkøb. Medarbejdere skal derudover gennemgå et kursus i god forvaltningsskik såvel som i regler for modtagelse af gaver og tjenesteydelser”, siger HR-direktør Marianne Fæster Nielsen. 

Kammeradvokaten er i gang med at forberede den eksterne undersøgelse, som går i gang inden for de nærmeste uger.