Banedanmark gør Kystbanen klar til fremtiden

Banedanmark gør Kystbanen klar til fremtiden

Banedanmark går i gang med sidste del af fornyelsen af Kystbanen mellem Hellerup og Helsingør fra fredag aften den 29. juni til og med søndag den 12. august.
 
”Fremtidssikringen af Kystbanen startede allerede op sidste år, og nu går vi så i gang med den sidste etape af den gennemgribende renovering af banen for at opretholde en stabil drift og skabe en velfungerende bane til gavn for passagererne i mange år frem,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.  

”Fornyelsen af strækningen er en nødvendighed, da både spor, broer, kørestrøm og kabler er så slidte, at de skal udskiftes nu. Sidste år fik vi udskiftet en stor del af de slidte skinner, sveller og underlag på Kystbanen, og i år koncentrerer vi os om broarbejder, kørestrøm, afvanding og kabelarbejder.”

”Vi har med ønske fra Pendlerklubben Kystbanen delt fornyelsen af Kystbanen op i to dele med udførelse i 2017 og i år, så anlægsarbejderne kun ligger i sommerferieperioden, hvor der traditionelt set er færre passagerer, der rejser med tog. Igen i år håber vi på passagerernes og naboernes forståelse, imens vi fremtidssikrer Kystbanen.”

Pendlerformand: God løsning at fordele arbejdet over to år

Beslutningen om at dele arbejdet op i to etaper fordelt i sommerferien 2017 og 2018 har fået en god modtagelse hos Pendlerklubben Kystbanen.  

”På pendlernes vegne kan jeg kun være tilfreds med, at Banedanmark har valgt at lytte til os pendlere og dele arbejdet op i to gange seks uger. Som pendler er det nemmere at acceptere to kortere perioder som ligger i sommerferieperioden, hvor færrest pendlere bliver generet, end en sammenhængende periode på 12 uger,” siger formanden for Pendlerklubben Kystbanen Michael Randropp.

Højere hastighed og færre fejl

Når arbejdet er færdigt, kan togenes hastighed sættes op til strækningens almindelige hastighed på 100/120 km/t de steder, hvor den i dag er nedsat på grund af slidte skinner. Som passager kan du fremover forvente, at der opstår færre fejl i sporet som eksempelvis skinnebrud og færre fejl i sporet som eksempelvis skinnebrud og færre fejl i sporskifterne - også i vinterperioden.

Togbusser afløser tog

DSB og Lokaltog A/S indsætter togbusser, imens Kystbanen er spærret for trafik. Køreplaner vil fremgå af Rejseplanen.dk, så snart de er klar.

Fakta

Når fornyelsen er helt gennemført i sensommeren 2018 har vi lavet følgende på Kystbanen:
4,8 km nye skinner og sveller
yderligere 13,5 km nye sveller
12 km rensede skærver
7,5 km ny sporkasse
53 sporskifter nye sporskifter
2 sporskifter er blevet nedlagt
9 nye sporstoppere
11 km afvandingsarbejde: Nye dræn mv. 
5 nye master og fundamenter til kørestrøm
ny sporskiftevarme på hele strækningen 
Renovation af otte broer og udskiftning af to broer på strækningen 

Tidsplan

11. juni – 29. juni: Vi udfører forberedende arbejde under natspærringer af banen i tidsrummet mellem kl. 20:30 og kl. 04:30. 

Fredag aften den 29. juni til og med søndag den 12. august: Kystbanen lukkes for trafik mellem Hellerup og Helsingør, og der indsættes togbusser. Vi udfører den sidste del af fornyelsen af spor og broer på strækningen. Vi arbejder i døgndrift i hele perioden, mens banen er lukket for trafik. 

14. august – 10. september: Vi udfører afsluttende restarbejder under natspærringer af banen i tidsrummet mellem kl. 20:30 og kl. 04:30.

Mød os til åbent hus 

Mød vores fagfolk og få svar på dine spørgsmål om sporarbejdet, når vi inviterer til åbent hus langs Kystbanen. Mød os her:

- Humlebæk: onsdag den 23. maj på Humlebæk Bibliotek kl. 15-17
- Rungsted Kyst: tirsdag den 29. maj på Rungsted Skole kl. 16-18
- Charlottenlund: torsdag den 31. maj på Skovshoved Skole kl. 16-18
- Helsingør: onsdag den 13. juni i Toldkammeret kl. 16-18Journalister kan kontakte Banedanmark presse på telefon 8234 1313