Banedanmark forbereder banen til elektrificering

Banedanmark skal over to weekender i oktober rive flere broer ned mellem Næstved og Nykøbing F. som forberedelse til den kommende elektrificering af banen, hvilket betyder, at der indsættes busser under arbejdet

Banedanmark skal over to weekender i oktober rive flere broer ned mellem Næstved og Nykøbing F. som forberedelse til den kommende elektrificering af banen, hvilket betyder, at der indsættes busser under arbejdet Arbejdet er et led i udbygningen af jernbanen mellem Ringsted og den faste forbindelse over Femern Bælt. 

"Vi er fuld i gang med udbygningen af banen fra Ringsted til Rødby Færge. For at gøre plads til den kommende elektrificering af banen samt et ekstra spor, skal vi samlet set ombygge ca. 100 broer. Broerne, vi skal arbejde på i de to weekender, skal rives ned og bygges op på ny, så der er plads til kørestrømsanlæg og køreledninger," siger Pernille Palstrøm, anlægschef i Banedanmark. 

Foruden nedrivningerne af broer skal der også udføres andre anlægsaktiviteter på banen. Vi etablerer fundamenter til støjskærme syd for Næstved, og flere steder rammer vi spuns til nye og eksisterende broer. Endelig bygger vi en ny bro ved siden af den eksisterende bro på Dalkærvej ved Vordingborg. 

"Når vi har spærringer, forsøger vi at samle så mange arbejder som muligt for at genere passagererne mindst muligt. Men det er nødvendige arbejder, vi skal udføre for at kunne udbygge banen til fremtidens hurtigere el-tog og med mulighed for kortere rejsetid," siger Pernille Palstrøm. 

Anlægsaktiviteterne kommer til at foregå:

Fra den 5.-7. okt. fredag aften kl. 22 til og med søndag.

Fra den 26.-28 okt. fredag aften kl. 22 til og med søndag.  

Det betyder, at der er indsat busser i stedet for tog, imens arbejdet udføres på strækningen. Rejseplanen er opdateret med ændringerne. 

Overblik: 

Sct. Clemensvej
Broen er for lav til, at der kan hænge kørestrømsanlæg under broen. Rives ned og ny bygges op

Englebjergvej

Broen er for lav til, at der kan hænge kørestrømsanlæg under broen. Rives ned og ny bygges op

Dalkærvej
Vi bygger ny bro ved siden af den eksisterende bro 

Hasbjergvej
Vi støber fundamenter til den nye bro

Gåbense Strandvej
Vi rammer spuns til den nye bro 

Præstøvej ved Næstved
Fundamenter sættes til nye støjskærme langs strækningen

Orevej
Vi rammer spuns til nye bro

Fakta om Ringsted-Femern Banen:

Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt.

Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t

Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne.

Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser) 

Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern
Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia.