Banedanmark forbedrer og fremtidssikrer banen mellem Ringsted og Nykøbing F

Banedanmark går i aften i gang med en historisk, stor fornyelse og ombygning af banen på Sydsjælland og Falster

BANEDANMARK GÅR I AFTEN I GANG MED EN HISTORISK, STOR FORNYELSE OG OMBYGNING AF BANEN PÅ SYDSJÆLLAND OG FALSTER

Arbejdet er en del af det omfattende arbejde med at opgradere og klargøre den eksisterende bane mellem Ringsted og Rødby ned til Femern - den 115 km lange Ringsted-Femern Bane.

"Vi er i gang med at skabe fundamentet for fremtidens jernbane ned til Femern. Flere steder skal vi 'rette' banen ud, så der er mulighed for at køre hurtigere, vi forhøjer og ombygger broer, så der er plads til den kommende elektrificering på strækningen. To steder forstærker vi undergrunden med pæle, så vi kan køre uden hastighedsbegrænsning og endelig opgraderer vi flere stationer," siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark om de kommende måneders anlægsaktiviteter. 

Gevinster om få år

Når anlægsaktiviteterne er på deres højeste, strækker arbejdet sig over en ca. 80 km lang strækning, vil det mange steder vil være synligt i landskabet. Det betyder samtidig også, at dele af jernbanen fra Ringsted til Nykøbing F, vil være lukket for trafik fra slutningen af marts til september. 

"Jeg kan sagtens forstå, at det kan være meget frustrerende, at banen skal være lukket så længe. Men de mange omfattende anlægsarbejder vi skal udføre, er nødvendige for at kunne levere og give passagererne en bane tilbage, der er klar til fremtidens behov. Da der samtidig er tale om arbejder på en lang række lokaliteter, hvor det er nødvendigt at fjerne sporet, er det ikke muligt at køre tog samtidig med, at vi arbejder på strækningen," siger Steen Neuchs Vedel.

"Allerede om få år vil passagererne kunne opleve markante forbedringer af banen, når der er dobbeltspor, mulighed for mere fleksibel afvikling af togtrafikken og højere hastighed og mulighed for at køre el-tog," 

Mange aktiviteter på samme tid

Tidligere i år gik de forberedende arbejder i gang til første etape af elektrificeringen af Ringsted-Femern Banen. Det arbejde fortsætter med opsætning af kørestrømsmaster ved Næstved Station. Samtidig bliver der opsat støjskærme centralt i Næstved langs banen, så de nærmeste naboer får mindsket generne fra togene.  

Derudover skal det nuværende spor mellem Orehoved og Nykøbing F fjernes og erstattes af et nyt, og endelig skal Vordingborg Station ombygges og gøres klar til dobbeltspor mod syd. 

I tillæg til de mange bro- og fornyelsesarbejder, der udføres på samme tid på strækningen, udfører Banedanmark også jordarbejder for det nye spor 2. spor fra Orehoved til Nykøbing F., som anlægges ved siden af det eksisterende spor. Derudover laves der afvanding og sikringsarbejder langs hele strækningen. 
Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne. 

Det skal vi lave:

På Næstved Station udføres kørestrømsarbejder

 • Mellem Næstved og Vordingborg er det brorenoveringer, dæmningsforstærkninger (Ring og Remkolde) og kurveforlægninger (Lov og Ring)
 • Hertil kommer nyt spor og nye skinner på dele af strækningen samt stationsarbejder i Lundby og Vordingborg
 • Syd for Vordingborg Station flyttes banen til nyt tracé via den nye Masnedsundbro, og forberedes for tilslutning til den nye Storstrømsbro
 • Orehoved Station på Falster ombygges og forberedes til tilslutningen til den nye Storstrømsbro mod nord hhv. dobbeltspor mod syd, og der bygges et ekstra overhalingsspor
 • Mellem Orehoved og Nykøbing Falster skal det eksisterende spor fjernes og nyt spor skal bygges. Samtidig forbereder vi til det kommende dobbeltspor på strækningen.

Fakta om sporspærringer

 • Mellem Ringsted og Næstved kører der ingen tog fra den 24. marts til den 23. april
 • Mellem Næstved og den midlertidige station Orehoved kører der ingen tog fra 29. marts til den 2. september
 • Mellem Orehoved og Nykøbing Falster kører der ingen tog fra den 29. marts til den 29. september
 • Hold dig opdateret på DSB.dk og Rejseplanen


Fakta om Ringsted-Femern Banen:

 • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt
 • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
 • Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste ca. 10 mia.  
 • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern
 • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62