Stort behov for validatorer


De historisk mange opgaver på jernbanen i disse år, øger efterspørgslen på de sikringstekniske eksperter. Derfor arbejdes der målrettet på at uddanne flere af disse validatorer, der er afgørende for sikkerhedsgodkendelserne på jernbanen.

Banedanmark har historisk travlt med at udbygge og fremtidssikre jernbanen i disse år. Det betyder, at de sikringstekniske eksperter, validatorerne, bliver en knap ressource. 

Da alle validatorer ikke kender samtlige anlæg i jernbaneinfrastrukturen, er der nogle sikringsanlæg, som kun meget få validatorer kan godkende. Det medfører, at der er risiko for flaskehalse, når installationerne skal godkendes:

”Vi går ikke på kompromis med sikkerheden, og derfor er de sikringstekniske eksperter, validatorerne, helt afgørende for, at vi kan udføre de mange planlagte projekter. Der er mangel på validatorer i øjeblikket, og derfor vil vi også uddanne flere. Den slags tager bare to-fire år, og der er tale om sidemandsoplæring," siger anlægsdirektør Peter Jonasson.

Der er i samarbejde med rådgivervirksomhederne sat et uddannelsesprogram i gang, men da det netop foregår som sidemandsoplæring, så kræver det, at de validatorer, vi har, skal bruge noget af deres tid på at oplære nye i faget. 

”Samtidig med at vi skal uddanne nye validatorer, har vi historisk mange opgaver på den danske jernbane med nyt signalsystem, elektrificering og mange store sporprojekter. Så vi skal både uddanne nye validatorer, men samtidig sikre os, at vi kan få godkendt – valideret – sikringsanlæggene i forbindelse med vores arbejder på banen,” siger Peter Jonasson.

Forventningen er, at årene frem mod 2022 bliver de mest udfordrende. Herefter vil manglen på validatorer aftage – både som følge af, at der bliver uddannet flere og fordi, at vi vil være færdige med en del af de store arbejder, der kræver en stor valideringsindsats. Det gælder eksempelvis den nye bane København-Ringsted, første del af Ringsted-Femern Banen, ny bane til Aalborg Lufthavn og de store sporarbejder i Kronjylland og Himmerland.