Sporfornyelser er slut for i år: Flyv med over en jernbane i bedre form

Det seneste halve år har Banedanmark haft travlt med at forny jernbanen fem forskellige steder på tværs af landet.

Grafik der viser sporarbejder i 2023

Det seneste halve år har Banedanmark haft travlt med at forny jernbanen fem forskellige steder på tværs af landet.

Fornyelsen af jernbanen er nødvendig for at sikre, at togpassagererne kan få fuldt udbytte af opgraderinger, såsom elektrificering og nye digitale signalsystemer. Derfor er det afgørende at fundamentet – jernbanesporet – også er klar til fremtidens tog. 

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at Banedanmark har arbejdet på jernbanen på tværs af landet over de seneste mange måneder, hvor passagererne i perioder måtte rejse med togbusser. Bare for at nævne nogle af arbejderne, så er 23 kilometers strækning blevet gennemrenoveret og hastighedsopgraderet på Østfyn, 15 sporskifter er blevet udskiftet på knudepunktet Fredericia Station, og flere steder på den sjællandske hovedstrækning er banens underlag og afvandingssystemer blevet ombygget.

Med overgangen fra de grønne til de rødgule trækroner melder efteråret sin ankomst, og det markerer samtidig afslutningen på de store fornyelsesprojekter i denne omgang. Men inden vi takker helt af for i år, så lad os lige flyve hen over højdepunkterne i arbejderne på banen. 

 

Flyv med over sommerens sporfornyelser - YouTube

 

Sporfornyelse mellem Nyborg-Odense og ny vandløbsbro på Vestfyn
I det tidlige forår gik de store arbejder på Fyn i gang. Strækningen mellem Nyborg og Odense var meget slidt, og derfor har Banedanmark udført en omfattende sporfornyelse på den 30 km lange strækning og samtidig opgraderet hastigheden fra 180 til 200 km/t i begge spor. Fem broer blev desuden ombygget og renoveret.
 
Undervejs fik vi hjælp af ballastrenseren Katharina Die Grosse, som kan være op til en kilometer lang. Den hjælper med at rense og pakke skærverne, som er en del af fundamentet under sporet. Og på nogle tidspunkter har der været op imod 500 mænd og kvinder i sporet samtidig. 

Arbejdet blev intensiveret hen over sommeren, hvor den nedslidte vandløbsbro under jernbanen ved Skalbjerg på Vestfyn samtidig blev udskiftet. 

På bare fem dage blev både skinner, sveller og sporkasse fjernet – og derefter blev den gamle vandløbsbro udskiftet med en ny. 


Ballastrenseren "Katharina die Grosse"

Til venstre ses Katharina Die Grosse i aktion. Maskinen er i gang med at rense ballasten under 10 km spor.
Ved siden af kører et suppleringstog og fylder skærver over til Die Grosse Katarina.  

 

Den gamle vandløbsbro ved Skalbjerg på Fyn

Den gamle vandløbsbro ved Skalbjerg på Vestfyn

Konstruktion af vejbro over de fornyede spor

Konstruktionen af ny vejbro over de fornyede spor

 

Montering af betonelementer til den nye vandløbsbro

Montering af betonelementer til den nye vandløbsbro.

 

Odderpassage

 Der er også blevet tilføjet en odderpassage til gavn
for odderne i området omkring vandløbet. Nu kan
odderne passere banen tørskoet under broen i stedet
for at skulle passere skinnerne
 

Roskilde-Ringsted og Slagelse-Korsør – nye spor og renoveret afvandingssystem
Igen i år har der været fuld gang i sporfornyelsesprojekterne på store dele af den sjællandske hovedstrækning. På strækningerne Roskilde-Ringsted og Slagelse-Korsør er der blevet skiftet skinner, sveller og sporskifter. Som en del af arbejdet er banens underbygning også blevet forbedret flere steder, og afvandingssystemerne er blevet renoveret. 

Mellem Slagelse og Korsør er der desuden udrettet kurver, så togene kan køre hurtigere fremover, og der er udført sporsænkning under to broer.

Sporfornyelse

Sporfornyelse på strækningen Roskilde-Ringsted

 

Justering af sporskifte mellem Slagelse og Korsør

 

Fredericia Station – komplekse sporskifter

Fredericia er et vigtigt knudepunkt for den jyske togtrafik. Det slider på sporene, og derfor stod Fredericia Station også på listen over dette års sporfornyelser.

 

På Fredericia Station er der blevet udskiftet 15 sporskifter og udskiftet 1200 meter spor. Desuden er der blevet etableret ny sporkasse under sporet, der udgør fundamentet og består af skærver og stabilgrus over råjorden. 

Etablering af såkaldt ”englænder”-sporskifte på Fredericia Station.

Etablering af såkaldt "englænder-sporskifte" på Fredericia Station

Fredericia-Vejle – Ballastrenseren i aktion
Hvor der på Fredericia Station har været tale om et mere traditionelt sporfornyelsesprojekt med en stor del manuelle arbejder og håndværk, er sporfornyelsen af højre spor mellem Fredericia og Vejle i overvejende grad udført maskinelt med brug af skinnekørende ballastrenser og stoppemaskine, mens togene har suset forbi i det venstre spor.

Sporfornyelsen mellem Fredericia og Vejle startede op i uge 33, og siden da har ballastrenseren været i sving på 16,3 km jernbane. Derudover er der blevet udført en delvis udskiftning af sporkassen, etableret afvanding og justeret kørestrømsledninger. 

Justering af kørestrøm mellem Fredericia og Vejle.

Justering af kørestrøm mellem Fredericia og Vejle. 

Ballastrenseren i aktion mellem Fredericia og Vejle.

Ballastrenseren i aktion mellem Fredericia og Vejle.

Fornyelsesarbejdet betyder, at der i fremtiden vil opstå færre fejl i spor og sporskifter og dermed større driftssikkerhed på banen. Samtidig betyder en sporfornyet jernbane at passagerne vil opleve mindre støj og øget komfort. 

Derudover er sporfornyelsesprojekterne en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for.

Over de kommende år fortsætter arbejdet med at sporforny den danske jernbane, så den bliver klar til fremtidens grønne eltog kan køre hurtigere, tættere og smartere til gavn for de rejsende.  

Læs mere om sporfornyelserne her: Sporfornyelser | Banedanmark