Pas på vores fælles dagligstue

Dette er et indlæg af Randi Skogstad, direktør for Infrastruktur i Banedanmark. Indlægget blev bragt i netmediet Altinget den 3. oktober 2019.

Banedanmark er ligesom Passagerpulsen og Dansk Erhverv optaget af, at det skal være rart og trygt at opholde sig på de danske togstationer. Både når man en solskinsmorgen står og venter på toget for at komme på arbejde, eller når man i en sen aftentime står af for at komme hjem under dynen. Stationerne er vores fælles dagligstue, og der skal være rart og trygt at være. Det har vi alle sammen et ansvar for. 

Togstrækning fyldt med skrald
Passagerpulsens og Tænks undersøgelse af trygheden på de danske stationer viser, at de fleste generelt føler sig trygge, men at de, der oplever utryghed, hovedsagelig gør det på grund af andre passagerers adfærd.

I Passagerpulsens undersøgelse angiver flere dog, at stigende mængder af skrald bidrager til en følelse af utryghed. Det billede kan vi desværre godt genkende.
Vi oplever, at folk i stigende grad bare smider deres skrald. Tallene afslører, at på bare to år er mængden af affald, der ikke lander i skraldespandene steget med 60 procent.

På strækningen mellem Hovedbanegården og Østerport i København bliver der smidt så meget skrald, at det er nødvendigt at rydde op døgnet rundt.
Så derfor vi vil indtrængende opfordre alle, der færdes på stationerne til at tage et ansvar for, at vores fælles stationer er rene og rare at opholde sig på. Og et godt sted at begynde er altså at smide sit affald i skraldespanden.

Banedanmark gøres grønnere
I Banedanmark har vi udvidet rengøringen på mange stationer, og i det indre København gøres der eksempelvis rent hver nat alle ugens syv dage.
Rengøringen i elevatorer og tunneller i hele landet er også opgraderet, og graffiti fjernes i samarbejde med DSB. Vi har også arbejdet med belysningen på stationer i hele landet for at give passagerne en god oplevelse, når de venter på toget.

Samtidig arbejder vi også med en række grønne tiltag, der skal forskønne områderne omkring stationerne. Der er blandt andet plantet blomsterløg langs banen, skråningerne udlægges til vild natur, og Banedanmark er en del af naturbeskyttelsesprojektet Infranatur, der skal skabe mere biodiversitet i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Jeg er helt enig med Dansk Erhverv og Passagerpulsen i, at den kollektive transport er en vigtig brik i løsningen af klimaudfordringen, og at det skal være en transportform, man har lyst til at vælge til, hvis den skal spille en central rolle den grønne omstilling. Banedanmark er i disse år ved at gennemføre elektrificeringen af jernbanen til gavn for klima og miljø. Samtidig udskifter vi signalerne, hvilket på sigt vil give flere tog til tiden til gavn for passagererne.
Vi er stolte af at kunne forbedre togdriften og bidrage til at løse klimaudfordringen og er glade for, at passagernes og erhvervslivets organisationer også understøtter den vigtige dagsorden for jernbanen og for Danmark.

Oplevelsen af tryghed på stationerne er stigende
Passagerpulsen og Dansk Erhverv opfordrer til mere samarbejde på tværs, så alle gode kræfter er med til at skabe liv og mere tryghed på stationerne.
Det kan vi kun tilslutte os.

Derfor samarbejder vi også løbende med politi, kommuner, lokaltog og DSB om at øge trygheden på en række sjællandske stationer.
I Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds er det eksempelvis lykkedes at nedbringe antallet af såkaldte urohændelser med 15 procent. Og DSBs tryghedsbarometer viser, at den generelle oplevelse af tryghed på stationerne er stigende. Det går altså heldigvis den rigtige vej.

Vi vil derfor meget gerne tage i mod Dansk Erhvervs og Passagerpulsens opfordring til mere samarbejde på tværs og til at være med til at udbrede de gode historier og sammen tage ansvar for vores fælles dagligstue.