Fejl på sporskifter på Nykøbing Falster St. påvirker togtrafikken

En teknisk fejl på sporskifter på Nykøbing Falster Station betyder ændringer i togtrafikken på Sydbanen.

En teknisk fejl på sporskifter på Nykøbing Falster Station betyder ændringer i togtrafikken på Sydbanen. 

Som led i opgraderingen af Nykøbing Falster Station har Banedanmark gennemført en større ombygning af sporene på stationen, og i den forbindelse er mange af stationens gamle sporskifter blevet udskiftet med nye. 

Da sporskifterne blev taget i brug i begyndelsen af december, opstod der imidlertid tekniske problemer med nogle af sporskifterne på stationen. Det er lykkedes at rette fejlen i hovedparten af sporskifterne, men der er desværre fortsat to centrale sporskifter tilbage, der stadig ikke virker korrekt. 

Få millimeter gør en stor forskel

Rent teknisk består et sporskifte dels af jerndelene, og dels af sporskiftedrevet, der er den motor, der sætter sporet i den rigtige retning. Både installationen af jerndelene og drevene i sporskifterne er godkendte, men når de to godkendte delelementer skal arbejde sammen, så mangler der nogle millimeter for, at sporskiftet kommer inden for den såkaldte tolerance, der angiver, hvor tæt sporskiftet skal lukke. Niels Søndergaard, anlægschef i Banedanmark siger: 

”Nogle millimeter lyder umiddelbart ikke af meget, men da jernbanens sporskifter er sikkerhedsbærende, så er det et jernbanesikkerhedsmæssigt forhold, der skal håndteres. Vi går ikke på kompromis med jernbanesikkerheden, og det er derfor nødvendigt at gennemføre en grundig teknisk undersøgelse af sporskifterne for at kunne fastslå årsagen til, at de ikke virker korrekt. Banedanmarks teknikere arbejder sammen med eksterne eksperter intensivt på at løse problemet, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et tidsestimat på, hvornår problemet er løst.” 

Togtrafikken påvirkes
Problemerne med de to centrale sporskifter betyder, at togene til og fra Nykøbing Falster kører efter en ændret plan. 


Banedanmark opfordrer desuden togpassagerer til at planlægge rejsen på Rejseplanen, der er opdateret med ændringerne. 

Banedanmark arbejder intensivt på at løse problemet og beklager naturligvis de gener, det giver for togpassagererne.