Broarbejde i Aarhus Kommune

I forbindelse med elektrificeringen af det danske jernbanenet skal Banedanmark i den kommende weekend foretage broarbejder på Silkeborgvej og Gl. Viborgvej i Aarhus Kommune.

I forbindelse med elektrificeringen af det danske jernbanenet skal Banedanmark i den kommende weekend foretage broarbejder på Silkeborgvej og Gl. Viborgvej i Aarhus Kommune. Naboer til arbejdet med at elektrificere jernbanen får mulighed for at søge kompensation for de støjgener, som arbejdet medfører.

Banedanmark er i fuld gang med at gøre Danmarks statslige jernbanenet klar til fremtidens klimavenlige el-tog. Det betyder blandt andet, at 54 broer på den 148 km lange strækning mellem Aarhus og Aalborg skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg, der er en forudsætning for, at der kan indsættes el-tog i stedet for dieseltog.

I den kommende weekend betyder det, at der blandt andet vil være broarbejde på to konkrete broer i Aarhus kommune. Det drejer sig om broerne på henholdsvis Silkeborgvej og Gl. Viborgvej.

Mulighed for kompensation

I forbindelse med broarbejderne vil det i kortere perioder være nødvendigt med støjende arbejde. Samtidig vil en række anlægsarbejder på de to broer kun kunne udføres, mens sporet er spærret, og der ingen togtrafik er. Det betyder, at støjende arbejde i aften- og nattetimer ikke helt kan undgås.

På den baggrund har Folketinget besluttet, at de nærmeste naboer til de to arbejder skal have muligheden for at anmode om kompensation.

Borgere, der har mulighed for at søge om kompensation, har eller vil få direkte besked i e-boks. Her vil der også være en vejledning til, hvordan der anmodes om kompensation.

Fakta om arbejdet:


Silkeborgvej

Vejen føres i dag over banen af en vejbro, der er for lav til, at det kommende kørestrømsanlæg kan føres under broen. Derfor udføres en sænkning af sporene under broen. 

Gl. Viborgvej

Vejen føres i dag over banen af en vejbro med en særskilt stibro på hver side. Broerne er for lave til, at det kommende kørestrømsanlæg kan føres under broerne. Derfor rives broerne ned og erstattes af én ny kombineret vej- og stibro over jernbanen.

Nyt fra Banedanmark