Banedanmark sætter ind mod kabeltyve

Umiddelbart ligner det et helt almindeligt kabel, magen til dem, der visse steder stadig ligger ude i sporet på S-banen. Men hvis der lyses med ultraviolet lys mod kablet, lyser en kemisk væske op, der indeholder en unik kode, som afslører, at kablet tilhører Banedanmark Vi har sat et forsøg i gang på Frederikssundsbanen med brug af en kemisk væske, der er usynlig for det blotte øje. Forhåbningen er, at væsken kan være med til at skræmme tyve fra at stjæle kobberkabler på S-banen.  

"Det er en smart metode, som vi har store forhåbninger til kan være med til at reducere antallet af kabeltyverier på S-banen. Hvis tyvene ved, at risikoen ved at stjæle vores kabler er meget høj, kan det medvirke til, at de går andre steder hen. Derudover har metoden den fordel, at den er relativ billig, og der følger meget lidt vedligeholdelse med," siger Michael Dalgaard Jensen, geografisk fagspecialist i Banedanmark. 

I forbindelse med forsøget vil der også blive sat skilte op de steder, hvor kablerne er sprøjtet med den kemiske væske. Derfor håber vi, at metoden med den usynlige væske også vil have en præventiv effekt. 

"Når tyvene kan se, hvad der står på skiltene, må man formode, at de færreste vil stjæle netop de kabler. Så vi håber på, at skiltningen kan have den en præventiv effekt, så vi undgår stjålne kabler med store trafikale konsekvenser til følge," siger Michael Dalgaard Jensen.  

Dialog med udlandet
Kabeltyverier er ikke kun et dansk problem. Banedanmark er i tæt dialog med andre landes infrastrukturforvaltere om de nyeste metoder til at forhindre kabeltyverier i infrastrukturen. Særligt England og Sverige har gode erfaringer med brug af den kemiske væske, som har reduceret antallet af kabeltyverier kraftigt. 

Foreløbig er der ingen slutdato for forsøget, i stedet vil vi løbende evaluere på, om man har høstet de nødvendige erfaringer til at brede det ud til andre dele af S-banen eller andre steder i Banedanmark.