Banedanmark klar med ny strategi for bæredygtighed

Banedanmarks nye bæredygtighedsstrategi skal bidrage til et bedre klima og en stærkere biodiversitet, natur og miljø.

Banedanmark har formuleret en ny bæredygtighedsstrategi. Formålet med strategien er at bidrage til et bedre klima og en stærkere biodiversitet, natur og miljø. Den nye strategi skal danne ramme om Banedanmarks bidrag til den grønne omstilling og har fokus på hovedpunkter som bæredygtig transport, bæredygtige indkøb, CO2-reduktion og arbejdet for mere biodiversitet.Banedanmark arbejder for en grøn og attraktiv jernbane, en styrket biodiversitet langs banen og hensyntagen til naturen og miljøet. Nu er Banedanmark klar med en ny bæredygtighedsstrategi, som fokuserer på, hvordan Banedanmark kan arbejde for øget bæredygtighed, klima og grøn omstilling.

En del af løsningen

Den nye strategi dækker både over miljø- og klimamæssige muligheder og udfordringer, som Banedanmark står overfor. Den er lavet med inspiration i FN’s verdensmål og skal fremover fungere som en overordnet ramme for Banedanmarks arbejde med at bidrage til den grønne omstilling.

Jernbanen er en grøn og klimavenlig transportform, som spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling og er en del af løsningen på fremtidens udfordringer med trængsel, klima og miljø.  

Strategiens hovedpunkter er: 

Infrastruktur, der understøtter bæredygtige transportformer: Banedanmark vil medvirke til at skabe grøn omstilling i Danmark ved at elektrificere jernbanen og indføre et nyt signalsystem, der kan øge passager- og godstrafikken pga. forbedret kapacitet og punktlighed på jernbanenettet.   

Minimering af støj og luftforurening: Banedanmark vil mindske støj og luftforurening langs banen med omtanke for det gode naboskab og bæredygtige bymiljøer.

Bæredygtige indkøb: Banedanmark vil fremme grønne og bæredygtige løsninger via indkøb.

CO2-reduktion og klimatilpasning af infrastrukturen: Banedanmark vil reducere jernbanens CO2-udledning, bidrage til at mindske den globale opvarmning og klimasikre jernbanen, så den er robust overfor klimaforandringer.

Beskyttelse og fremme af biodiversitet: Banedanmark vil beskytte de mange dyr og planter, der lever på banens arealer og sikre en rig biodiversitet.

Læs strategien her.