Entreprenørmøder i maj 2022

Banedanmark afholder entreprenørmøde i København den 3. maj 2022 og Fredericia den 5. maj 2022, kl. 15.30-17.30. Der er også mulighed for at deltage i entreprenørmøderne online via Teams.  


Tema for entreprenørmøderne mellem entreprenører og Banedanmark er:

Ansvarsfordeling mellem entreprenørvirksomheder når der samarbejdes med flere aktører
Banedanmarks aktuelle projekt vedr. jernbanesikkerhed
Bedømmelse af akkrediterbarhed for DS 21001 hos DANAK
Arbejdsmiljøbilag til udbud og kontrakter – en introduktion

Som noget nyt afholder Banedanmark entreprenørmøde på engelsk for udenlandske entreprenører. Det er den 11. maj 2022 kl. 14.00-15.45 via Teams.

Tilmelding

Tilmelding til entreprenørmøderne skal ske senest onsdag den 20. april 2022 via kogs-entrepr@bane.dk. Ved tilmelding skal oplyses navn på deltager og virksomhed. Endvidere skal det oplyses, om du ønsker at deltage i entreprenørmødet den 3. maj 2022, 5. maj 2022 eller 11. maj 2022 og om du deltager fysisk eller via Teams.

Banedanmark ser frem til gode entreprenørmøder.