Virksomhedsuddannelse

For dig der skal virksomhedsuddannes

På flere af grunduddannelserne inden for sikkerhedsuddannelser indgår virksomhedsuddannelse (sidemandsoplæring). Du er selv ansvarlig for at finde en virksomhedsuddanner, som kan forestå denne del af uddannelsen. Du kan altid skrive til Banedanmarks uddannelsescenter for at få en oversigt over godkendte virksomhedsuddannere.  

Du kan læse mere om virksomhedsuddannelse og gennemførsel af virksomhedsuddannelse i kapitel 12 i Samlet uddannelseskompendium for infrastrukturuddannelser

Nedenfor findes de blanketter som skal anvendes til dokumentation for, at du har gennemført virksomhedsuddannelse i forbindelse med de respektive uddannelser. 

For dig der gerne vil være virksomhedsuddanner

Forudsætninger
For at bliver virksomhedsuddanner skal du have 2 års erfaring i den kompetence, som du ønsker at være virksomhedsuddanner i.

Ansøgning
Din arbejdsgiver skal indsende et ansøgningsskema på dig som virksomhedsuddanner. Ansøgningsskemaet findes i bunden af denne side og skal sendes til ltvj@bane.dk.

Samtale
Hvis du opfylder kravene til virksomhedsuddanner, vil du blive indkaldt til en samtale med Banedanmarks uddannelses- fagansvarlige. Samtalen omhandler dit kendskab til rollen som virksomhedsuddanner som beskrevet i Samlet uddannelseskompendium for infrastrukturuddannelser. Under samtalen vurderer den uddannelses- fagansvarlige, om du kan godkendes som virksomhedsuddanner.

Bemærk at virksomhedsuddannere for lokomotivførere skal være uddannet kørelærere. Læs mere om Banedanmarks kørelæreruddannelse på siden Undervisere

Filnavn Download
Ansøgning vedrørende godkendelse som virksomhedsuddanner
Virksomhedsuddannelse Lokomotivfører A
Virksomhedsuddannelse maskinfører
Virksomhedsuddannelse rangerleder
Virksomhedsuddannelse SR-arbejdsleder 1
Virksomhedsuddannelse SR-arbejdsleder 2
Virksomhedsuddannelse SR-arbejdsleder 2-sikring