FKI/SKI (Spor & Sikring) Repetition (E-læring)

E-læring der repeterer FKI/SKI (Spor & Sikring) er nu klar til at blive taget i brug.
I kan tilgå e-læringen via linket til højre, ved at oprette jer som brugere først.

 

Som beskrevet i nyhedsbrevet om Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og Uddannelser, oktober 2018 har e-læringskurset 3 målgrupper:

Medarbejdere med en SR-arbejdsleder 2-kompetence eller højere, som skal deltage på EUSR

 • Da FKI/SKI (Spor & Sikring) er en del af SR-arbejdsleder 2-kompetencen, skal den del vedligeholdes ved hjælp af e-læringskurset i stedet for på et EUSR-kursus.

  I vil derfor modtage nye kursusbekræftelser med link til e-læringen.

   

 • Disse medarbejdere skal gennemføre e-læringskurset tidligst to måneder inden kursusstart og skal medbringe kursusbeviset på EUSR-kurset. Medbringes der ikke et gyldigt kursusbevis for bestået e-læringskursus, vil medarbejderen ikke kunne deltage på EUSR-kurset og vil blive sendt hjem, og der vil blive faktureret for kurset.

   

 • Kompetencen registreres ikke særskilt men indgår i EUSR-kompetencen, når denne bliver registreret.

Medarbejdere som skal forlænge deres FKI/SKI (Spor & Sikring) kompetence

 • Har medarbejderen en FKI/SKI (Spor & Sikring) kompetence, kan vedkommende, ved at gennemføre e-læringskurset indenfor to måneder inden kompetencens udløb, forlænge sin kompetence med yderligere to år. Førhen kunne kompetencen kun forlænges ved deltagelse på et tilstedeværelseskursus.

   

 • Kompetencen registreres ved, at kursusbeviset sendes til bdkuddannelser@bane.dk. Banedanmark Uddannelse registrerer kursusdeltagelsen i Banedanmarks systemer, og kompetencen vil fremgå på legitimationskortet inden for fem hverdage efter modtagelse af kursusbeviset.

Medarbejdere som allerede har FKI/SKI (Spor & Sikring) men ikke DI SiCat (Spor & Sikring)-kompetencen, og som skal arbejde i områder, hvor DI SiCat (Spor & Sikring)-kompetencen er påkrævet

 • Disse medarbejdere skal gennemføre e-læringskurset for at opnå DI SiCat-delen af kompetencen.

 • Kompetencen registreres ved, at kursusbeviset sendes til bdkuddannelser@bane.dk. Banedanmark Uddannelse registrerer kursus-deltagelsen i Banedanmarks systemer, og kompetencen vil fremgå på legitimationskortet inden for fem hverdage efter modtagelse af kursusbeviset.

Generelle informationer

 • DI SiCat (Spor & Sikring) er fra 1. januar 2019 indeholdt i FKI/SKI (Spor & Sikring) grundkursus og FKI/SKI (Spor & Sikring) Repetition (E-læring).

   

 • Selvom en medarbejder, der skal på EUSR-kursus, har en gyldig FKI/SKI (Kørestrøm) kompetence, skal vedkommende stadig gennemføre og bestå FKI/SKI (Spor & Sikring) Repetition (E-læring) inden fremmøde, da det er en del af EUSR-kurset, og uden e-læringen kan kursisten ikke bestå EUSR-kurset.

   

 • Såfremt en medarbejder møder op til et EUSR-kursus og ikke har medbragt dokumentation på at have bestået FKI/SKI (Spor & Sikring) Repetition (E-læring), indenfor de seneste 2 måneder, vil medarbejderen blive hjemsendt og får ikke lov til at deltage på kurset. Banedanmark vil fakturere for medarbejderens plads på kurset.

   

 • Der bliver ikke faktureret særskilt for FKI/SKI (Spor & Sikring) Repetition (E-læring), da det er indeholdt i kursusafgiften.

   

 • Medarbejderen kan tage FKI/SKI (Spor & Sikring) Repetition (E-læring), så mange gange som der er behov for, for at bestå.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os på bdkuddannelser@bane.dk eller Tlf.: 6192 3625 / 6192 3590 (telefontid man-tor. i tidsrummet 8.00-11.30).

Med venlig hilsen

Banedanmark

HR Uddannelse

Kursusdrift