SODB anlægsbestemmelser for S-banen, København H (nær) - Skelbæk og Østerport (nær)

Nærværende supplement indeholder kun anlægsbestemmelser, hvor disse afviger fra de generelle bestemmelser i SODB anlægsbestemmelser af 10.10.2013 og skal derfor læses i sammenhæng med disse.