SAB Særlige Potentialudligningsregler for SICAT ANLÆG

Denne SAB må benyttes hvor der anvendes/etableres SICAT-anlæg. Denne SAB skal betragtes som et supplement til SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Rev. 3 og indeholder ændringer og tilføjelser til gældende BN-2-regler, der nødvendiggøres på grund af SCAT-anlæggets karakter.