Kompatibilitetskrav til akseltællertyper (ATC/STM-DK)

ID: TM 104-1

Denne tekniske meddelelse er gældende for implementering af nye akseltællertyper på eksisterende ATC infrastruktur og strækninger uden togkontrol, hvor der kører tog med aktiv ATC/STM-DK. STM-DK er aktiv i overgangszonerne til ERTMS, hvorfor kravet også finder anvendelse for akseltællere i disse overgangszoner.