Arbejde i og ændringer til Infrastruktur eller Rullende Materiel på S-banen

ID: TM 90-3

Denne meddelelse beskriver retningslinjerne for at lave ændringer på S-banen samt vedligehold på stræninger i drift med CBTC signalsystemet.
Denne tekniske meddelelse anvendes for Banedanmarks infrastrukturforvalterområde ved arbejde, som skal udføres på S-banens infrastruktur, både området der er styret af det nye CBTC signalsystem og under Operationelle Regler – S-banen (ORS) samt området styret af HKT signal systemet, når de følgende Banenormer, Tekniske meddelser og anlægsbestemmelser skal følges:

 

BN1-38-6 Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer

BN2-47-1 Rifler og bølger samt skinneslibning

BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforudsætninger for sporbærende broer og jordkonstruktioner

BN2-94-2 Landmåling på banen

BN1-95-2 Sporstoppere

BN1-154-3 Sporafstand og frispormærker, kommende

BN1-183-2 Arbejde i sikringsanlæg

TM 01 af 01.01.2008 Niveaudeling af teknisk dokumentation i Banedanmark

SODB anlægsbestemmelser

 

Denne tekniske meddelelse skal anvendes af personer, der skal planlægge, projektere eller  implementere ændringer samt udføre vedligehold på S-banen.