Opdatering: "KRAV TIL TEKNISK DOKUMENTATION I BANEDANMARK"

Opdatering af dokumentet ”KRAV TIL TEKNISK DOKUMENTATION I BANEDANMARK"
D. 20.12.2023, er der foretaget en opdatering af dokumentet ”KRAV TIL TEKNISK DOKUMENTATION I BANEDANMARK”:

Kravdokument 20.12.2023

Der er tale om enkelte, mindre opdateringer samt præciseringer, på udvalgte områder i dokumentet.
Ændringerne fremgår af revisionshistorikken, bagest i dokumentet.

D. 08.12.2023 er der endvidere foretaget opdatering af følgende bilag, knyttet til hoveddokumentet:

BILAG 2 BROER OG TUNNELER 08.12.2023

BILAG 3 BYGNINGER 08.12.2023

BILAG 4 GEOTEKNIK 08.12.2023

BILAG 12 STØTTEKONSTRUKTIONER OG STØJSKÆRME 08.12.2023

For bilagene er der ligeledes tale om mindre opdateringer og præciseringer, som fremgår af revisionshistorikken.