GAB Samarbejde og arbejdsplads

Her finder du den generelle arbejdsbeskrivelse (GAB) for Samarbejde og arbejdsplads. Bilagene findes nedenfor.

Bilag til samarbejde og arbejdsplads

Filnavn Download
Bilag 1, drejebog for opstartsfasen af komplekse entrepriser
Bilag 2, SR notat
Bilag 3, Mandskab med SR kompetencer
Bilag 4, Oversigt godkendt materiel
Bilag 5, ATC-LA koncept