Fritrumsprofil

Designet af 3D modellen af fritrumsprofilen for banen og korridorer svarer til Banedanmarks gældende normer og krav for fri passage.

Både når man anlægger en ny jernbane, eller ved fornyelse af et eksisterende spor, er det vigtigt at man er opmærksom på banens fritrumsprofil. Der må hverken i 3D modeller eller i marken være objekter eller strukturer, indenfor fritrumsprofilet. Derfor udføres kollisionskontrol mellem fritrumsprofilet og øvrige anlæg eller eksisterende forhold.