Fritrumsprofil

· Eksempel på 3D modellering af fritrumsprofil for banen.

 

· Designet svarer til gældende normer for fri passage.

 

· Både når man anlægger en ny jernbane, eller ved fornyelse af et eksisterende spor, er det vigtigt at man er opmærksom på banens fritrumsprofil. Der må hverken i 3D modeller eller i marken være objekter eller strukturer, indenfor fritrumsprofilet. Derfor udføres kollisionskontrol mellem fritrumsprofilet og øvrige anlæg eller eksisterende forhold.

 

· I CAD manualens afsnit 4.1.2.7 er angivet krav til 3D modellering af fritrumsprofil for banen.