CAD manual

CAD manualen giver generelle retningslinjer for standarder, struktur, dokumentation og udvekslingsformater, som skal benyttes, når der arbejdes på projekter for Banedanmark.


Filnavn Download
Appendix 1 _ Naming CAD files 20_04_2016
Appendix 2 _ Model requirements 20_04_2016
MicroStation_Resourses_07_07_2017