Bestilling af midlertidig hastighedsnedsættelse S-banen

Midlertidige hastighedsnedsættelser på Banedanmarks infrastruktur på S-banen, bestilles altid hos Togleder S-bane (TKC-S)

Bestilling til
Trafikkontrolcenter S-bane (TKC-S) skal altid ske via blanketten til bestilling via e-mail til dch@bane.dk

Når bestillingen er behandlet og godkendt, vil den blive returneret til bestilleren.

Omkobling af HKT (Kun ved projekter)
Med bestillingen skal der medsendes et valideret skema til omkobling af HKT.

 

Blanket til bestilling af midlertidig hastighedsnedsættelse på S-banen

Sådan udfyldes bestillingsblanketten

Overskrifterne herunder refererer til punkterne på bestillingsblanketten.

Bestillingsdato:
Dato hvor bestillingen fremsendes til
dch@bane.dk

Bestiller:
Her udfylder bestiller felterne med navn, firmanavn/tjenestested, telefonnummer og den e-mailadresse det færdige cirkulære skal sendes til.

Strækning (Strækningsoversigt/TIB):
HKT – Strækningen findes i TIB (f.eks. xxxx – xxxx 820)
CBTC – Strækningen findes i Strækningsoversigten (f.eks. xxxx-xxxx 820)

Gyldighedsperiode:
F.eks. Fra 27.08.2019 01:59 Til 30.08.2019 08:00

Område:
Angiv det spor eller sporområde hvor forholdet er gældende
Fra km til km

Årsag:
Her afkrydses årsagen til den midlertidige hastighedsnedsættelse

Bemærkning:
Her kan du anføre bemærkninger, der ikke kan henføres til ovenstående punkter