Bestilling af kørestrømsafbrydelse på fjernbanen

Banedanmarks højspændingsanlæg på Fjernbanen er underlagt Elektricitetsrådets Stærkstrømsbekendtgørelse afsnit 5 "Drift af elforsyningsanlæg" samt Fjernbaneinstruksen (FKI), der er en sikkerhedsinstruks for baner med 25 kV, 50 Hz anlæg.

Driftsleder for disse anlæg er Erik Skov, telefon 2637 1018.

Behovet for kørestrømsafbrydelse vurderes ud fra de gældende respektafstande til spændingsførende konstruktioner jf. Fjernbaneinstruksen.

  • Respektafstand for personer og håndværktøj, der benyttes af personer, er 1.75 m.
  • Respektafstand for maskiner, der kommer højere end 3,00 meter over SO (skinneoverkant) er 5,00 meter. Der kan for større maskiner søges dispensation hos driftslederen for at måtte komme nærmere højspændingsanlægget.
  • Respektafstand for sprøjtning med vand med spredt stråle er 10,00 m.

Kørestrømsafbrydelser til Fjernbanens 25 kV anlæg bestilles på mail-adressen: kaplanlaegningfjern@bane.dk/fax. 8234 3230. Der er 16 ugers bestillingsfrist for alle kørestrømsafbrydelser.

Blanketten sendes pr. fax eller e-mail.

Henvendelse vedr. spørgsmål omkring kørestrømsafbrydelser kan ske til:

Kørestrømsplanlægningen telefon 8234 4008
(mandag til fredag klokken 9-14).

Ved fejl/uheld på køreledningsanlægget skal Kørestrømscentralen (døgnbemandet) kontaktes på telefon 8234 7777.

Bestilling på en kørestrømsafbrydelse skal indeholde følgende oplysninger:

- bestillers navn, stilling, telefonnr. og firma/tjenestested
- dato for arbejdets udførelse
- stedangivelse for arbejdets udførelse (strækning, spor, km)
- arbejdets art og evt. anvendelse af store maskine og redskaber
- den bestillende instans
- arbejdslederen (kørestrømsarbejdslederen)
- jordingsinstans.