Whistleblowerordning

Her finder du Banedanmarks whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Banedanmark. Ordningen er henvendt til leverandører til Banedanmark, entreprenører eller andre, der arbejder for Banedanmark samt medarbejdere internt i Banedanmark.

Du kan indmelde:

• Økonomisk kriminalitet: Bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
• Selskabsledelse: Bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd etc.
• Miljø: Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
• Arbejdsmiljø og sikkerhed: Overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
• Andet: Grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.

Åben siden med whistleblowerordningen.