TIB-S 06.04.2024

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender hermed en opdateret rettelse til TIB-S, gældende fra den 06.04.024.

Rettelsen omhandler:

Strækning 01

På side 38-14 og 51-15 er Årup Neutralsektion slettet.

Endvidere er ny Glostrup Neutralsektion (side 14-9 og 75-14) fjernet igen, idet den alligevel p.t. ikke er ibrugtaget som forventet.

Når dette sker, vil den blive genplaceret på ovennævnte sider.

Se TIB-S rettelse her

 

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000