Netredegørelse 2019

Netredegørelsen kan betragtes som Banedanmarks produktkatalog og præsenterer betingelserne for adgangen til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Netredegørelsen indeholder blandt andet

  • betingelserne for adgang til Banedanmarks infrastruktur
  • beskrivelse af infrastrukturen
  • beskrivelse af kapacitetstildelingsprocessen
  • beskrivelse af Banedanmarks ydelser samt afgifter for benyttelse af infrastrukturen

Netredegørelsen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning med tilhørende administrative forskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., som navnlig gennemfører artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.


Bilag til netredegørelse 2019

Filnavn Download
2.3A Standardadgangskontrakt for Banedanmarks infrastruktur
2.3B Standardadgangskontrakt for Øresundsbro Konsortiets infrastruktur
2.3C Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet
2.5 Gældende læsseprofiler i Danmark
3.1A Jernbaner i Danmark
3.1B Åbne strækninger for passagertrafik
3.1C Åbne strækninger for godstrafik
3.2A Åbne, hvilende og lukkede eller nedlagte spor
3.2B Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere
3.2C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma- stam og havnespor
3.2D Midtjyske Jernbaner
3.2E Lokaltog Region H
3.2F Nordjyske
3.2G Lokaltog Sjælland
3.2H Vestbanen
3.2I DSB spor hvor BDK er infrastrukturforvalter
3.3A Antal spor pr. strækning på Banedanmarks jernbanenet
3.3 B TIB strækninger
3.3C Referencelinjer på rullende materiel
3.3D Vejledende oversigt over akseltryk på Banedanmarks jernbanenet
3.3E Vejledende oversigt over metervægt på Banedanmarks jernbanenet
3.3F Hastighed på Banedanmarks jernbanenet
3.3G Elektrificering på Banedanmarks jernbanenet
3.3H Fjernstyringscentraler og dækningsområder på Banedanmarks jernbanenet
3.3I Togkontrol på Banedanmarks jernbanenet_Version2_1
3.5A Infrastrukturarbejder og andre kapacitetsbegrænsninger
3.6A Perronlængder- og højder
3.6B Perronlængder og højder ECTS
3.7 DSBs forsyningsanlæg
3.8 Banedanmarks sidespor
3.8A Stationer med elektrificerede sidespor
3.9 Udrulningsplan EP & SP
4.3 Terminsplan for K19
4.4 Kapacitetsudnyttelse K18
5 Minor sporspærringer
6.6 Strækningslængder