Anlægsplan 2035

Banedanmarks Anlægsplan indeholder centrale infrastrukturprojekter, der udføres på den danske jernbane til og med 2035. Alle projekter, der er politisk besluttet, og hvor der er afsat finansiering enten via aftale af 28. juni 2021 om Infrastrukturplan 2035, via finansloven eller via et aktstykke, indgår i Anlægsplanen.

Endvidere fremgår planlagte, større spor- og kørestrømsfornyelsesprojekter til og med 2026. For projekter mellem 2030 og 2035 er de angivne årstal de forventede udførselstidspunkter. 

Formålet med Banedanmarks Anlægsplan er at give et overblik over de centrale infrastrukturprojekter og sikre en sammenhængende langtidsplanlægning på baggrund af politiske beslutninger. 

Anlægsplanen er senest opdateret i april 2023.