Anlægsplan 2030

Banedanmarks anlægsplan fastlægger de kommende års anlægsprojekter på det statslige jernbanenet frem mod 2030. Over de næste mange år, skal der gennemføres historisk store projekter på jernbanen. 

Kort sagt, er Banedanmark i gang med at bygge en helt ny jernbane, mens der fortsat kører tog på den gamle. Den opdaterede anlægsplan sammenfatter udførelsestidspunkter for en lang række af Banedanmarks anlægsaktiviteter på jernbanen. Banedanmark arbejder henimod at levere en helt ny jernbane, som er udrustet med et nyt signalsystem, hvilket vil reducere forsinkelser markant. Desuden vil store dele af det statslige jernbanenet blive elektrificeret, hvilket gør det muligt for DSB at køre med deres nye el-tog, som har mulighed for at køre hurtigere end i dag. Dertil kommer en række fornyelsesprojekter og hastighedsopgraderinger. 

Banedanmark offentliggjorde januar 2019 en opdateret Anlægsplan frem til 2030, som afspejler den nye udrulningsplan for Signalprogrammet og leveringen af Fremtidens Tog. Der har efterfølgende vist sig et behov for opdatering af Anlægsplanen. Anlægsplanen er opdateret i juni 2020.