Nye signaler til central strækning

Vi installerer nye signaler på S-banestrækningen mellem Ryparken og Østerport.

Fra juli 2019 og frem til foråret 2020 installerer vi et nyt, moderne signalsystem på S-banens centrale afsnit mellem Ryparken / Hellerup til Københavns hovedbanegård og videre til Sydhavn / Ny Carlsberg. Det nye signalsystem vil på sigt medføre færre forsinkelser og flere tog til tiden for passagerne.

Hvornår arbejder vi?

På strækningen Ryparken – Svanemøllen – Nordhavn – Østerport sker arbejdet fra den 15. juli til den 6. september 2019. Vi arbejder primært i aften- og nattetimerne. Vi starter ved Ryparken og arbejder os fremad langs skinnerne, så hurtigt som muligt. 

Hvad betyder det for dig som nabo? 

Som nabo til banen kan du i korte perioder opleve, at vi arbejder i og omkring sporet nær dig. Vi forventer dog ikke, at vores arbejde kommer til at medføre større støjgener, og du vil som nabo samlet set kun opleve enkelte døgn, hvor vi arbejder i dit område.

Vi beklager de eventuelle gener, arbejdet får for dig og håber på din forståelse. Vi gør, hvad vi kan for at mindske eventuelle gener.

Hvad går arbejdet ud på?

For at gøre klar til det nye signalsystem skal vi installere nyt teknisk udstyr (akseltællere, baliser og radiomaster), opgradere sporskifter, rengøre kabelrender og trække nye kabler langs sporet og på stationerne på hele strækningen. 

Ryparken – Østerport er første etape

Når vi er færdige mellem Ryparken og Østerport, fortsætter vi installationsarbejdet videre mod Københavns hovedbanegård frem til foråret 2020, hvor vi forventer at være færdige. Bagefter skal det nye udstyr testes. Vi forventer at tage det nye signalsystem i brug på strækningen i 2021.

Har du spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på SbaneITC@bane.dk.