Besigtigelsesforretning

Banedanmark fremlægger sit løsningsforslag for en uafhængig ekspropriationskommission. 

Selve besigtigelsen foregår ved, at Ekspropriationskommissionen tager ud og ser på forholdene ved overkørslen. Undervejs taler Ekspropriationskommissionen med de berørte lodsejere om forhold, der har med netop deres ejendomme at gøre.

Det kan være, at det er nødvendigt at ekspropriere hele eller dele af lodsejerens ejendom. Det kan også være, at lodsejerens adgang til en offentlig vej bliver ændret. I den forbindelse er det vigtigt som lodsejer at komme med sine kommentarer eller forslag til forhold, der vedrører ens egen ejendom. Dermed bliver Ekspropriationskommissionens beslutningsgrundlag så godt som muligt, og kommisionen kan på den baggrund beslutte om:

- Banedanmarks forslag kan vedtages
- Banedanmarks forslag kan vedtages med ændringer
- Banedanmark skal undersøge nye forhold inden forslaget evt. kan vedtages