Banedanmark undersøger

Ny bane Aarhus-Silkeborg

Formålet med at etablere en ny jernbane fra Aarhus til Silkeborg er at forbedre den kollektive trafikbetjening i Midt- og Vestjylland. Dette gøres ved at reducere rejsetiden fra Herning og Silkeborg til Aarhus.

Den nye jernbane bliver undersøgt som en ca. 30 km lang enkeltsporet strækning, hvor batteridrevne tog skal køre med en tophastighed på 160 km/t. Dette vil kunne forkorte rejsetiden mellem Aarhus og Silkeborg med op til 17 minutter. Dog vil den reelle rejsetidsgevinst afhænge af linjeføringen og om der anlægges stationer på strækningen.

Linjeføringer:

Trafikstyrelsen har i 2016 lavet en indledende analyse, hvor de undersøgte en lang række løsninger. Politikerne har bedt Banedanmark om at vurdere tre af disse løsninger, men samtidig komme med nye forslag til løsninger inden for et større undersøgelsesområde.

Kort over undersøgelsesområde

Kort over de tre linjeføringsforslag, Banedanmark skal undersøge samt det område, hvor der skal afsøges nye mulige linjeføringer. Navnene C1, C3 og C4 er videreført fra Trafikstyrelsens indledende analyse og forventes navngivet på ny i næste fase, når Banedanmark afrapporterer alle løsninger.

Overkørsel 56: 

På den eksisterende jernbane ligger der umiddelbart inden Silkeborg station en overkørsel på Frederiksberggade, hvor biltrafikken krydser jernbanen. Vejen er en sydlig indfaldsvej til byen og overkørslen forårsager ventetider for bilister, når der køres tog til og fra Silkeborg station.

Banedanmark er blevet bedt om at undersøge en opgradering af denne overkørsel, for at finde en løsning, som enten nedbringer eller eliminerer ventetiderne for vejtrafikken.

 

 

Formålet med at etablere en ny jernbane fra Aarhus til Silkeborg er at forbedre den kollektive trafikbetjening i Midt- og Vestjylland. Dette gøres ved at reducere rejsetiden fra Herning og Silkeborg til Aarhus.

Den nye jernbane bliver undersøgt som en ca. 30 km lang enkeltsporet strækning, hvor batteridrevne tog skal køre med en tophastighed på 160 km/t. Dette vil kunne forkorte rejsetiden mellem Aarhus og Silkeborg med op til 17 minutter. Dog vil den reelle rejsetidsgevinst afhænge af linjeføringen og om der anlægges stationer på strækningen.

Linjeføringer:

Trafikstyrelsen har i 2016 lavet en indledende analyse, hvor de undersøgte en lang række løsninger. Politikerne har bedt Banedanmark om at vurdere tre af disse løsninger, men samtidig komme med nye forslag til løsninger inden for et større undersøgelsesområde.

Kort over undersøgelsesområde

Kort over de tre linjeføringsforslag, Banedanmark skal undersøge samt det område, hvor der skal afsøges nye mulige linjeføringer. Navnene C1, C3 og C4 er videreført fra Trafikstyrelsens indledende analyse og forventes navngivet på ny i næste fase, når Banedanmark afrapporterer alle løsninger.

Overkørsel 56: 

På den eksisterende jernbane ligger der umiddelbart inden Silkeborg station en overkørsel på Frederiksberggade, hvor biltrafikken krydser jernbanen. Vejen er en sydlig indfaldsvej til byen og overkørslen forårsager ventetider for bilister, når der køres tog til og fra Silkeborg station.

Banedanmark er blevet bedt om at undersøge en opgradering af denne overkørsel, for at finde en løsning, som enten nedbringer eller eliminerer ventetiderne for vejtrafikken.