Bedre internet i tog

Hver dag tager hundredtusindvis af danskere på tværs af landet toget for at komme på arbejde, på ferie eller frem til hinanden. Tidssvarende mobil- og datadækning er en væsentlig del af togoplevelsen.

Med projektet Internet i tog, som Banedanmark i perioden 2018 - 2021 har udført med bidrag fra telebranchen og jernbaneselskaberne, er der nu opnået en samlet løsning, der sikrer god internet- og mobildækning til dig som passager, så du også kan bruge toget som en funktionel arbejdsplads. Undervejs i projektet har Banedanmark opført eller opgraderet master langs det danske jernbanenet samt etableret teknikhytter og fibernet til transmission.

Samtidig med togpassagererne får også mange af jernbanens naboer i lokalområderne bedre mobil- og internetdækning. 
Det gælder især steder, hvor mobilnetoperatørerne ikke før har haft mulighed for eller incitament til at opsætte antennemaster.

Banedanmark har forbedret mobildækningen langs jernbanen i samarbejde med DSB, Arriva, og TDC, 3 og TT-netværket (Telia og Telenor).

Bagrund for Internet i Tog

For at sikre danskerne god mobil- og internetdækning langs hele det danske jernbanenet blev projektet ’Internet i Tog’ vedtaget i oktober 2016. Der blev reserveret 100 millioner*  til investeringer i radiomaster langs jernbanenettet samt til fibernet, transmission og teknikhytter.

*2016-kroner


Internet i tog: Spørgsmål og svar

Internet i Tog består af tre dele:

• opgradering eller etablering af nye master, så mobil- og internetdækningen forbedres via mobilnetoperatørernes antenneudstyr. Til mast og teknikkabine hører også adgangsveje samt fiberforbindelser. 

• montering af signalforstærkere i togene (DSBs togflåde). Hidtil har togenes metalkonstruktion skærmet for modtagelsen af mobilsignalerne også der, hvor der ellers er god udendørs mobildækning.

• en ny multi-WiFi-løsning, hvor flere mobilnetoperatører leverer data. Nu er der skabt bedre mobil- og internetdækning, uanset om du bruger din egen mobils trådløse forbindelse eller togets WiFi, der fordeler det stærkeste signal – uanset hvilken operatør du måtte have. Det giver mulighed for at anvende mobilsignaler fra flere mobilnetværk langs banen og skaber bedre mobil- og internetdækning og øget kapacitet i toget.

Normalt er din dækning afhængig af din mobil og dit eget mobilabonnement. DSB har installeret en såkaldt multi-WiFi-løsning, der henter data fra alle teleoperatørerne og dermed sikrer færre udfald.  Andre jernbaneselskaber som Arriva havde multi-WiFi-løsningen i forvejen. 

 

 

"Internet i Tog" vedrører alle fjern- og lokalstrækninger, men ikke privatbanerne. Da der er god mobil- og internetdækning i hovedstadsområdet, og da passagerer med S-tog typisk pendler kortere end passagerer på fjerntogsstrækninger, har DSB nu slukket for WiFi i S-togene.
 

Når vi tager udgangspunkt i, hvad brugerne oplever som et dækningshul, kan der både være tale om et hul i taledækningen og internetdækningen. Steder, hvor der er dækning uden for toget langs jernbanen, kan opleves som et hul af brugeren, som sidder inde i toget, da toget skærmer for signalet.

Taledækning er meget sensitivt for stabil dækning, og selv en mindre stækning uden signaldækning kan give udfald eller afbrydelse. Hastigheden på toget og brugerens egen telefonmodel og udbyders dækning har også betydning for, hvor godt telefonen modtager signaler. 
 
Datadækning er knap så sensitiv for selv større dækningshuller, idet data lagres i en buffer og sendes i mindre batches og kan således tåle et kortvarigt signaludfald, uden at det får betydning for brugeroplevelsen. 
 
Dækningshuller langs banen vil derfor i varierende grad have betydning for den faktiske brugeroplevelse for passagerer, der bruger internet i toget.

Projektet  Internet i Tog har bidraget væsentligt til en estimeret, samlet dækningsprocent på 98,6%, som er med til at skabe en stabil og kontinuerlig internetforbindelse til gavn for togpassagerer i hele Danmark. 

Mastens højde varierer alt efter terræn og kan være mellem 42 og 48 meter 
høj. Til masten hører følgende:

    •  Et fundament (ca. 8 x 8 meter) 

    •  En teknikkabine inkl. fundament (ca. 2,5 x 6 meter)

    • En adgangsvej/kørevej

Radiosignaler fra mobilmaster ligger langt under grænseværdierne på området og overholder lovgivningen i Danmark. For yderligere information om sundhed og master henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk.
Masteplaceringer