Gødstrup Station

Gødstrup Station blev åbnet i mart 2021. Stationen skal blandt andet betjene de knap 4000 medarbejdere samt patienter på det kommende supersygehus i Gødstrup (DNV-Gødstrup), som bliver opført tæt ved stationen.

Stationsforplads
Herning Kommune har etableret en forplads med cykel- og bilparkering samt bus- og taxiholdeplads. Derudover er der blevet etableret en kiss-and-ride zone med muligheder for af- og påstigning.

Togtrafik
Alle passagertog i begge køreretninger standser på stationen med to stop i timen hver vej i myldretiden og én gang i timen i aftentimerne.

Åbning af Gødstrup Station
Læs pressemeddelelsen fra åbning og tag med transportministeren til åbningen af stationen

Fakta

  • Ligger 6 km nordvest for Herning Station
  • Ligger på strækningen mellem Herning og Holstebro
  • Perronen er 120 m lang og 4,5 m bred
  • Er etableret på sydvestsiden af den enkeltsporede bane
  • Luftfotos af Gødstrup Station - marts 2021