Vesterlandsvej forventes åbnet i april

Banedanmark forventer at åbne broen ved Vesterlandsvej, Fårup sidst i april 2021, hvilket betyder, at det ikke længere vil være nødvendigt at benytte den midlertidige omkørselsvej. Brokonstruktionen har undervejs måttet omprojekteres på grund af komplicerede jordforhold. Det har, sammen med lang ventetid på broelementerne og perioden med hårdt vintervejr, medført ekstra ugers ventetid på åbningen.