Broen på Fuglsangsvej fjernes

Arbejdet med at rive broen. der fører Fuglsangsvej, Randers over banen, ned, begynder i starten af marts
Som et led i elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm, bygges næsten 50 broer på strækningen om eller rives ned, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Broen, som fører Fuglsangsvej over banen, bliver revet ned. Bilister kan fremover benytte broen, der fører Fjordvangen over banen, i stedet. Gående og cyklister kan desuden anvende underføringen der fører Kallehavevej under banen. Når banen om ca. fem år er klar til eldrevne tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig. 

I begyndelsen af marts etableres arbejdsplads omkring broen og broen afspærres. Dernæst frigraves broenderne. I påsken fra 4.-6. april fjerner vi broen, og i efteråret 2021 er vi helt færdige med arbejdet.

Arbejdet kan medføre gener for omkringboende og trafikanter i området. Der kan opstå støjgener fra arbejdet og de maskiner, som anvendes ligesom der vil være øget tung trafik i området. Arbejdet udføres overvejende i dagtimerne, men nogle særlige arbejder forudsætter dog arbejde uden for almindelig arbejdstid. Når broen fjernes i påsken, arbejdes således i døgndrift, mens der ikke kører tog.