Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift

Til brug for den videre stillingtagen til batteritog i Danmark på det ikke-elektrificerede statslige banenet har Banedanmark udarbejdet dette notat, som belyser den nødvendige infrastruktur, investeringsbehov samt CO2-effekt ved en batteritogsløsning sammenlignet med en konventionel elektrificering med køreledninger samt videreførelse af den eksisterende drift med dieseltog.