Togene kører stadig - trods corona-krise

Selvom om corona-krisen har lukket store dele af samfundet ned, er der stadig mange borgere, der skal til og fra arbejde. Banedanmark holder togene i gang. 

Effekten af myndighedernes mange tiltag for at begrænse smittespredningen af corona ses tydeligt i antallet af togpassagerer, der alene for DSB’s vedkommende er faldet til under 15 pct. af det normale.  

Men selvom der er færre passagerer i togene, er det stadig vigtigt at holde togene kørende, så de mange danskere, der varetager samfundskritiske funktioner, fortsat kan komme til og fra arbejde. Butiksansatte og medarbejdere i den private produktion, der ikke har mulighed for at arbejde hjemme, skal selvfølgelig også stadig kunne tage toget på arbejde.  

Søndagskøreplan sikrer robust bemanding

På grund af faldet i passagerantallet har landets trafikselskaber i samarbejde med Banedanmark justeret køreplanerne, så mange tog nu kører efter søndagskøreplan i hverdagene. Udover at tilpasse togdriften til antallet af passagerer sikrer justeringen også en mere robust bemanding – både hos trafikselskaberne og hos Banedanmark.

Internt i Banedanmark har man derfor taget en række ekstra forholdsregler for at undgå smittespredning og for at beskytte de medarbejdere, som varetager de funktioner, der er nødvendige for at togdriften kan fortsætte.  

Trafikdirektør Peter Svendsen fortæller:

“Den mundtlige overlevering mellem den, der afløses, og den, der tiltræder, sker med en afstand på minimum to meter og må maksimalt vare ti minutter. Og den, der afløses, spritter hele betjeningspladsen af, hvorefter den, der tiltræder, gør det samme.”

Hjemmearbejde giver pres på Skype

For at begrænse smittespredningen generelt - og for at beskytte medarbejderne i kritiske funktioner bedst muligt - skal alle medarbejdere i Banedanmark, der har mulighed for det, arbejde hjemmefra.

Det ses tydeligt i antallet af møder afholdt via Skype, der er steget voldsomt fra 114 møder den 9. marts til 3.501 møder den 20. marts.  

Rundt om fra hjemmekontorerne arbejder Banedanmarks medarbejdere på den måde videre for at sikre, at de mange vedligeholdelses- og udviklingsprojekter kan fortsætte - trods corona-epidemien.