Strøm på banen fra Roskilde til Holbæk

Nu går Banedanmark i gang med at forberede sporet til den fremtidige elektrificering af jernbanen mellem Roskilde og Holbæk.
 
Elektrificeringen er til gavn for miljøet, fordi eltog udleder langt mindre CO2 end dieseldrevne tog, støjer mindre og giver et bedre miljø ved stationerne og langs banen. Derudover giver eltogene mulighed for at køre med højere hastighed. 


I begyndelsen af marts går Banedanmark i gang med at forberede sporet til fremtidens eltog og kørestrømsanlæg. Vi sænker sporet fem steder under broer for at gøre plads til kørestrømsanlægget og vi arbejder på fire broer, hvor to nedlægges, en erstattes af en ny og en forstærkes. Du kan se planen for broerne
her.

Det er et omfattende arbejde at sænke sporet. Det gamle  spor skal fjernes og underlaget graves ud. Derefter skal det nye spor retableres. For at få det rette fald på sporsænkningen, arbejdes der over en længere strækning. Op til ca. 800 m per spor sænkning. Der vil derfor også være mange naboer, der kan høre arbejdet, der i perioder vil være støjende. 

 

 
 
 

Find mere information