Travl sommer i sporene

Jernbanen på tværs af landet bliver i disse år fornyet og opgraderet. Projekterne er en nødvendig del af arbejdet med at udvikle og fremtidssikre jernbanen og vil i sommerferien påvirke togtrafikken.

Banedanmark er i fuld gang med at forny og hastighedsopgradere jernbanen på tværs af Sjælland, Fyn og Jylland. Arbejderne tager rigtig fat i sommerferien, hvor færre benytter togene.

Særligt i uge 30 er der stor aktivitet, og her vil sporene være totalspærret flere steder samtidig. Det kan ikke undgås at påvirke togpassagererne, og det er Banedanmark meget bevidste om, fortæller trafikdirektør Peter Svendsen.

”Uanset hvordan vi vender og drejer det, så kommer vi ikke udenom, at arbejdet vil påvirke nogle togpassagerers rejse. Det er vi selvfølgelig kede af – ikke mindst fordi, det jo rent faktisk er for passagerernes skyld, at vi fornyer og udvikler jernbanen. Vi håber derfor på lidt ekstra tålmodighed, mens arbejdet står på,” siger Peter Svendsen. 

Nødvendig fornyelse

Der kører mange tog på den travle strækning mellem landsdelene. Eksempelvis kører der året rundt i gennemsnit 225 daglige tog - heraf cirka 30 godstog - mellem Sjælland og Fyn. Det svarer i runde tal til op mod 80.000 tog om året og en belastning på mange millioner tons.

Det slider selvsagt gevaldigt på jernbanen.

”I Banedanmark passer vi godt på den danske jernbane året rundt. Det foregår ofte om natten, når der ikke kører tog, hvor kolleger i hele landet sørger for at reparere og vedligeholde sporet og de øvrige dele af jernbaneinfrastrukturen, så der kan køre tog igen den følgende dag. Men som med alt andet, er det nogle gange også nødvendigt med en mere grundlæggende fornyelse, der kræver mere tid, og det er altså det, vi er i gang med i disse år,” siger Peter Svendsen.

Gevinst på både kort og langt sigt

Når jernbanen fornyes, betyder det, at slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningerne udskiftes. Nogle steder renoveres underbygningen, som er fundamentet under jernbanen, og afvandingssystemerne, der sørger for, at regnvand ikke underminerer banen, bliver renoveret.

Når arbejdet er færdigt, vil det resultere i færre fejl i både spor og sporskifter og dermed større driftssikkerhed på jernbanen. Derudover vil passagererne opleve mindre støj og øget komfort.

Samtidig betyder sporfornyelsesarbejderne, at jernbanen er klar til fremtiden, hvor de nye eltog kan køre hurtigere, tættere og smartere til gavn for de rejsende.


”Med det kommende nye digitale signalsystem kan fremtidens grønne eltog køre hurtigere, smartere og tættere. Det kræver dog, at jernbanen, der er fundamentet for det hele, er klar til det, og det er dét, som vi er i fuld gang med. Derfor består en del af fornyelsesprojekterne af hastighedsopgraderinger, så togene kan køre hurtigere i fremtiden,” siger Peter Svendsen.

Togtrafikken påvirkes over sommeren

De mange fornyelsesprojekter vil påvirke togtrafikken på tværs af landsdelene frem til slutningen af september. I hovedparten af perioden arbejder Banedanmark i et spor ad gangen, mens det i kortere perioder er nødvendigt at spærre begge spor og indsætte togbusser i stedet.

Sidstnævnte vil mærkes særligt i uge 30, hvor der skal knokles på skinnerne flere steder samtidig.

Derfor har trafikdirektør Peter Svendsen en klar opfordring til togpassagererne:

”Som altid er det en rigtig god idé at planlægge togrejsen på Rejseplanen. Køreplanerne ændrer sig i takt med at sporarbejdet skrider frem, og alle ændringerne bliver lagt ind i Rejseplanen, hvor man kan få overblik over sin rejse.”

DSB indsætter togbusser i perioder, hvor der ikke kan køre tog. Det er muligt at finde mere information om togbusser på DSB’s hjemmeside dsb.dk/sporfornyelse.

FAKTA: Her sporfornyer Banedanmark de næste måneder

Roskilde-Ringsted

 • Fornyelse af skinner, sveller, ballast (skærver) på strækningen
 • Dræn- og afvandingsarbejde
 • Kørestrømsarbejder og udskiftning af sporskifter på Borup Station og Kværkeby Station.
 • Konstruktionsarbejde på 10 forskellige broer på strækningen

Slagelse-Korsør

 • Fornyelse af skinner, sveller, ballast (skærver) på strækningen
 • Udretning af kurver, så hastigheden kan øges på strækningen
 • Sporsænkninger under en række broer

  Nyborg-Odense:

 • Fornyelse af skinner, sveller, ballast (skærver) på strækningen
 • Udretning af kurver, så hastigheden kan øges på strækningen
 • Sporsænkninger under en række broer
 • Større broarbejder på fem broer på strækningen

Odense-Middelfart

 • Udskiftning af gammel vandløbsbro ved Skalbjerg
 • Hele sporet, samt den gamle bro skal fjernes
 • Ny bro etableres med betonelementer
 • Opbygning af ny sporkasse, sveller, skinner og ballast på den nye bro

Fredericia St.

 • Udskiftning af 13 sporskifter
 • Fornyelse af ballasten, som er grus og skærver i sporet
 • Etablering af ny afvanding ved stationen.

Fredericia-Vejle

 • Fornyelse af ballasten, som er grus og skærver i sporet
 • Udskiftning af sporkasser, dvs. gruslaget og råjordslaget under ballasten

seneste nyt fra banedanmark