Restriktioner og krav i den kollektive transport forlænges til 5. april

De nuværende krav og restriktioner i den kollektive transport bliver forlænget. 
 
Forlængelsen gælder som udgangspunkt til 5. april og sker som en del af den politiske aftale om en gradvis genåbning, som netop er blevet vedtaget af et flertal i Folketinget.
 
Helt konkret betyder de forlængede restriktioner, at det også efter 1. marts vil være et krav at bære mundbind i kollektiv transport. Samtidig vil både busser, tog og metro af sundhedsmæssige hensyn fortsat kun være maksimalt halvt fyldte.
 
Gælder også på stationer og perroner
Kravet om mundbind eller visir kommer ligeledes til at gælde på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder.
 
Kravet om mundbind eller visir i den kollektive trafik trådte i kraft lørdag den 22. august og gælder alle rejsende over 12 år i kollektiv trafik, færger og taxi. Kravet gælder også ansatte, der har kontakt med passagererne. 
 
Nogle voksne vil dog af helbredsmæssige årsager kunne være undtaget fra kravet om mundbind eller visir.
 
Tak fordi I passer på hinanden.
 
Læs mere på Transportministeriets hjemmeside:
Restriktioner i kollektiv transport og fly forlænges (trm.dk)

Nyt fra Banedanmark