Sådan udarbejder Banedanmark sit løsningsforslag

Banedanmark har foretaget screening af alle jernbanestrækninger i Danmark.
Der er foretaget screening af 9 banestrækninger i Danmark med henblik på at nedlægge usikrede overkørsler eller sikre de overkørsler, som ikke kan nedlægges. I denne screening er der også set på sikrede overkørsler. Overkørsler sikret med hel- eller halvbomsanlæg indgik, hvis de kunne lukkes på samme økonomiske niveau som de usikrede.


Sådan udarbejdes et løsningsforslag
Først laver vi en "tegnebordsgennemgang" af overkørslen, hvor vi vurderer mulighederne for nedlæggelse af overkørslen og kigger på løsningsforslag til mulige erstatningsveje. Her anvender vi fotos af overkørslen og matrikelkort, som vi sammenholder med lodsejerens information.
Så besigtiger vi overkørslen i marken for at vurdere de teoretiske løsningsforslag.
Herefter indgår vi en dialog med borgerne - læs mere om borgermøder her. 
Og vi indgår dialog med relevante myndigheder, herunder kommuner.
Endelig udarbejder vi det endelige løsningsforslag.