KØGE NORD STATION

Nord for Køge bygger vi i samarbejde med Køge Kommune og DSB en ny station - Køge Nord Station - der bliver et trafikalt knudepunkt  og hot-spot for hele hovedstadsområdet, midt i det unikke kryds, hvor højhastighedstog, S-bane og motorvej mødes.

Stationen skal fremme togtrafikken ved at tilbyde lette skiftemuligheder for alle passagerer, der skifter mellem tog, bil, bus og cykel, og danne udgangspunktet for en omfattende byudvikling omkring stationen.

Køge Nord Station kommer med sin 225 meter lange gangbro til at forbinde S-banen med fjernbanen, henover Køge Bugt Motorvejen. Gangbroen bliver bygget i 2016 og frem til 2018 af Banedanmarks hovedentreprenør Bladt Industries. Stationens forpladser og parkér- og rejsanlæg etableres af Køge Kommune i 2018. Køge Nord Station åbner i midten af 2019 - samtidig med Den nye bane København-Ringsted. Du finder tidsplanen for byggeriet længere nede på siden.

Bag designet står teamet COBE og DISSING+WEITLING i samarbejde med COWI, som i november 2014 vandt den internationale arkitektkonkurrence udskrevet af Banedanmark i samarbejde med Køge Kommune og DSB, der desuden står bag Parkér og Rejs-anlægget ved stationen. Med Køge Nord Station har teamet bag stationen skabt et markant vartegn for grøn mobilitet i hovedstadsregionen. Hovedgrebet er en 225 meter lang gangbro, der binder Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, sammen med den eksisterende S-togslinje og den dobbeltsporede højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Stationen bliver en ny port til København for de 90.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.

Internationalt og nationalt anerkendt design

Køge Nord Station har høstet både national og international anerkendelse for sit design. Ud over at blive nomineret til en MIPIN for "Best futura project" har stationen været at finde på CNNs liste over de 12 mest spektakulære nye broer. Køge Nord Station er også at finde på Politikens liste over 10 arkitektoniske højdepunkter i 2019.

Parkér og Rejs ved fjernbanen

På fjernbanesiden af stationen etablerer Køge Kommune et parkér- og rejs-anlæg med 450 parkeringspladser, der står klar ved indvielsen af Køge Nord Station. Området ved fjernbanen er desuden forberedt til en udvidelse, så Køge Kommune på et senere tidspunkt kan etablere yderligere 250 parkeringspladser. Der bliver adgang til parkér- og rejs-anlægget fra Nordstjernen.
Ved stationsforpladsen etableres endvidere 240 cykelparkeringspladser, hvoraf 120 vil være overdækkede.

Parkér og Rejs ved S-Banen

På S-banesiden af den nye station etablerer Køge Kommune et parkér- og rejsanlæg med 200 parkeringspladser med adgangsvej fra Karlsvognen. Der etableres desuden 412 cykelparkeringspladser, hvoraf de 180 vil være overdækkede.  

Det bliver gratis at parkere ved Køge Nord Station.

Fakta

Køge Nord Station bliver en ny port til København for de 100.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.

Anlægget af Køge Nord Station omfatter en 225 meter lang gangbro med dertilhørende rulletrapper, trapper og elevatorer samt perroner på fjernbane og S-bane. Dertil bygges et stort Parkér og Rejs-anlæg ved stationen. 

Gangbroen består af i alt seks stålelementer, som i gennemsnit er 10 meter brede, 30-40 meter lange og måler knap 3 meter i højden. Samlet vil broen veje ca. 150 tons.

Stationen er designet af COBE og Dissing+Weitling i samarbejde med COWI, og hovedentreprenør er Bladt Industriens A/S.

Byggeriet blev påbegyndt i juli 2016 og stationen forventes at stå klar i forbindelse med åbningen af Den nye bane København-Ringsted i sommeren 2019.

Visualisering af stationen