Synshandicappede får lettere ved at tage toget

   
Det kan være vanskeligt at finde vej til togene, hvis man er synshandicappet. Derfor er Banedanmark nu ved at lægge ledelinjefliser og opsætte taktile skilte på perronerne i flere større byer.
 
Der er allerede lagt ledelinjer på flere stationer. Nu er turen så kommet til perronerne på Kolding Station, hvor vi allerede er gået i gang. Herefter følger perronerne på Odense, Fredericia, Østerport, og Roskilde stationer. 

På Valby, København H og Aalborg stationer gennemføres et forsøgsprojekt med etablering af opmærksomhedsfelter i forbindelse med rejsekortstandere, og der opsættes taktile skilte ved trapper og elevatorer.

"Det skal være let og sikkert for alle at orientere sig på perronerne. Med de fliser og skilte, der nu bliver sat op på stationerne, får blinde og svagtseende bedre muligheder for at orientere sig på perronerne," siger Kurt Amby, perronansvarlig i Banedanmark. 
 
Fælles beslutning
Det er puljemidler fra Tilgængelighedspuljen i Finansloven, der gør det muligt at lægge ledelinjer og opmærksomhedsfelter på perronerne. Det er en arbejdsgruppe bestående af Banedanmark, Transportministeriet, DSB og Danske Handicaporganisationer, herunder Dansk Blindesamfund, der træffer beslutning om, hvilke stationer der skal have ledelinjer.
 
"Der er tale om perroner i nogle af landets største byer, hvor der er mange passagerer, så det giver god mening, at det er de stationer, der nu får ledelinjer," siger Kurt Amby.

Sidst, der blev uddelt midler til ledelinjer, kom de op på perronerne på Kystbanen, der er en af landets mest benyttede jernbanestrækninger.
 
Hver gang Banedanmark anlægger, fornyer eller opgraderer perroner, er det et fast element i byggeplanen, at der også skal lægges ledelinjer ud. Sådan har det været siden 2006.
 
Tilfredshed i Dansk Blindesamfund
Hos Dansk Blindesamfund er der tilfredshed med, at flere større byer nu får ledelinjer og opmærksomhedsfelter på perronerne.

"For mennesker med et alvorligt synshandicap er togturen en af de vigtigste måder at komme omkring på, hvad enten det handler om at komme på arbejde, nå sit uddannelsessted eller besøge familie eller venner," siger John Heilbrunn, næstformand i Dansk Blindesamfund.

"De forbedrede forhold på de stationer, der står for tur til en vigtig ansigtsløftning, vil forbedre muligheden for at kunne færdes uden at være afhængig af seende medpassagerers hjælp, og det vil betyde et kæmpe fremskridt i forhold til at kunne færdes selvstændigt."

"Uden ledelinjer og opmærksomhedsfelter er der mange mennesker med et synshandicap, som oplever færden på perronen som ekstremt angstprovokerende og forbundet med stor usikkerhed. Dette vil ændre sig radikalt med de kommende projekter, der skaber større sikkerhed og bedre tilgængelighed."
 

Hvad er en ledelinje?
Belægningsbånd med en farve, højde og overfladestruktur, der afviger fra de omkringliggende omgivelser, som gør det lettere for synshandicappede at orientere sig.
 
Hvad er et opmærksomhedsfelt?
Et afgrænset felt på mindst 90 x 90 cm med en farve, højde og overfladestruktur, der afviger fra de omkringliggende omgivelser
 
Hvad er et taktilt skilt?
Et skilt med hævet skrift, som giver synshandicappede information om perronnummer og adgangsveje. Skiltene placeres på elevatorer og på håndlister ved trapper.

Se liste over, hvad der skal udføres på de forskellige stationer
 
Yderligere informationer
For yderligere information kontakt Banedanmark presse på telefon 8234 1313
Dansk Blindesamfund ved næstformand John Heilbrunn på telefon 2340 9218