Strømpillerne på Lillebæltsbroen har fået et løft

Fem år med en særdeles kompliceret renovering af strømpillerne på Lillebæltsbroen er ovre. De fire strømpiller, der står på bunden af Lillebælt, er nu klar til endnu en etape som fundament for den ikoniske forbindelse  mellem landsdelene.

 

Det indre af de fire strømpiller på Lillebæltsbroen har gennemgået en femårig makeover, hvor den indvendige beton er renoveret eller udskiftet. Det har været et vanskeligt projekt, da adgangsforholdene til det indre af strømpillerne ikke er de letteste.

Strømpillerne befinder sig midt ude i Lillebælt, der er et stærkt strømfyldt farvand med stor havdybde, så adgangsvejen for materialer og mandskab til strømpillerne er enten sket med skib eller via det smalle fortov på broen. For at være uafhængige af vejret på Lillebælt er alt udstyr og materialer fragtet via fortov og bogstaveligt båret ned i strømpillerne via hejseværk og mindre vareelevatorer.

"Det har været et omfangsrigt projekt, hvor vi først skulle kortlægge tilstanden af betonen og herefter udføre renoveringen under meget vanskelige forhold. Indtil vi foretog de første inspektioner af strømpillerne, havde der stort set ikke været mennesker inde i strømpillerne, siden broen stod færdig i 1935. Med renoveringen er strømpillernes indre nu fremtidssikret mange år frem," siger Svend Erik Gaardmand, broingeniør og Geografisk fagspecialist i Banedanmark.

Adgangsforholdene har været vanskelige og for at finde frem til den rette måde at udføre arbejdet på, var det nødvendigt først at gennemføre et pilotprojekt for at sikre den rette strategi og metode i arbejdet.

Kompliceret arbejde

Da Statsbanerne byggede Lillebæltsbroen, der stod færdig i 1935, var det ikke hensigten, at der skulle være adgang til det indre af strømpillerne. Strømpillerne blev bare forladt, da byggearbejdet var overstået.

Siden har de stået delvis fyldt med vand og sand, indtil begyndelsen af 00'erne, hvor de blev tømt for at foretage den nødvendige inspektion af strømpillerne og efterfølgende mulighed for reparation. Inde i strømpillerne var der ikke adgange mellem de celler som pillen var opbygget af, og i lofterne hang der gamle forskallingskonstruktioner.

Efter en detaljeret kortlægning af betonkonstruktionens beskaffenhed blev det besluttet at foretage betonreparation af alle fri vægge og lofter i alle fire piller.

Selve renoveringsarbejdet, hvor betonen flere steder er blevet udskiftet, begyndte for fem år siden.

"Adgangsforholdene har været med til at gøre projektet særdeles kompliceret. Strømpillerne ligger midt ude i Lillebælt, der er et stærkt strømfyldt farvand med op til 30 meters vanddybde. Så det har krævet meget af vores entreprenør, Ommen & Møller, der har skullet finde mange gode løsninger på de udfordringer, der har været undervejs" siger Svend Erik Gaardmand.

Tilbage i 2014 blev der lagt 138.000 kubikmeter sten omkring strømpillerne for at sikre, at strømpillerne, der står på en bund af plastisk ler, ikke sætter sig. Siden 1935 er broen sunket med cirka 75 centimeter. Broens konstruktion er fortsat god, og med de to renoveringsprojekter er strømpillerne klar til endnu en etape som trofast færdselsåre mellem Jylland og Fyn for tog, biler, cyklister og gående.

Fakta

Lillebæltsbroen fra 1935

 • Materiale: Fag i nittet stål, piller i jernbeton beklædt med bornholmsk granit, otte buefag i beton
 • Total længde 1178 meter
 • Bredde 16,5 meter
 • Højde over havet: 60 meter.
 • Fri gennemsejlingshøjde: 34 meter
 • Største spænd: 220 meter
 • Strømpiller: 4 stk.
 • Trafik: Der kører godt 76.000 tog over Lillebæltsbroen om året, heraf 65.000 passagertog, svarende til ca. 210 tog i døgnet.
  Der kører ca. 10.000 biler over broen i døgnet
 • Broen besøges årligt af 60.000 Bridgewalking gæster.

Billeder

De vedhæftede billeder kan frit benyttes mod at kreditere Banedanmark/Palle Peter Skov

Lillebt_20190506_07
Lillebt_20190509_07
Lillebt_20190509_15
Lillebt_20190509_16
Lillebt_20190509_18

Kontaktinformation

For yderligere informationer kan journalister kontakte Banedanmark presse på telefon 8234 1313 

Billeder