S-togene kører igen på Frederikssundsbanen

Mandag morgen kører S-togene igen mellem Valby og Frederikssund efter 12 ugers gennemgribende renovering på strækningen35 km spor, 50.000 sveller og ca. 100.000 tons ballast er blevet udskiftet på grund af slitage, og det er til glæde for de ca. 60.000 passagerer, der hver dag benytter banen.

"Det er dejligt at konstatere, at S-togene igen kører på strækningen til glæde for de mange tusinder daglige brugere af banen. Det er synligt mange steder langs strækningen, at banen har fået et løft, og det er glædeligt, at vi har sikret Frederikssundsbanen til fremtiden med nye skinner, sveller, ballast og kørestrøm, så passagererne får en bedre bane med færre fejl og mere stabil drift," siger Annette Justesen Bech, områdechef i Banedanmark.

"Vi har fuld forståelse for, at det har været til gene og meget omfattende at lukke banen over 12 uger, men det har været nødvendigt med så lang tid på grund af de mange forskelligartede fornyelsesopgaver, der har været nødvendige at udføre for at fremtidssikre banen. Ellers ville det på sigt give forsinkelser og ustabil drift til stor gene for passagererne."

"Jeg vil også gerne rette en stor tak for tålmodigheden til pendlerne og naboer til banen, som har haft forlænget rejsetid og oplevet støj i forbindelse med den nødvendige renovering af banen," siger Annette Justesen Bech.

I efterårsferien vil der blive foretaget såkaldt slutjustering af sporet, som er helt almindelig praksis, når der bliver lagt nye spor. Derudover bliver der i ugerne omkring efterårsferien foretaget nedtagning af gamle kørestrømsmaster, sikring af kabler og montage af linjeledere i sporet.

Disse arbejder vil foregå i aften/natspærringer, og det vil ikke påvirke myldretidstrafikken.  

Et nedbrud på en stor entreprenørmaskine, et ødelagt spor forårsaget af et arbejdskøretøj og en meget varm sommer, som har påvirket en del svejsearbejde i forbindelse med udskiftningen til nye skinner, er medvirkende årsager til, at der vil blive udført nogle restarbejder i løbet af 2019 eller 2020. Om det får trafikal påvirkning, er endnu ikke afklaret. Planlægningen af disse arbejder sker i samarbejde med DSB henover efteråret i år.

Fornyelsen mellem Valby og Frederikssund startede op i helligdagsferierne i foråret, hvor depotpladser, kabler og kørestrøm blev forberedt til den længere spærring hen over sommeren, hvor hovedparten af renoveringen er blevet udført.

Fakta: Valby-Frederikssund i tal

  • Der er i alt udskiftet ca. 35 km skinner og ca. 31 km sveller (ca. 50.000 stk.
  • Vi har renset og udskiftet ballasten (skærver og sporkasse) i sporet. Over 100.000 tons i alt.
  • Vi har udskiftet 10 sporskifter og dertilhørende drev. Flere sporskifter er nedlagt.
  • Justeret ca. to km kørestrømsanlæg mellem Valby og Flintholm
  • Vi har udskiftet 70 køreledningsmaster omkring Frederiksberg
  • Udført omfattende afvandingsarbejder
  • Sikret kabler langs hele strækningen
  • Renovation af ni broer