Oddesundbroen spærres om natten mellem den 23.9 og 9.10

Årets malerarbejder på Oddesundbroen kræver, at broen lukkes om natten fra den 23. september til og med den 9. oktober. Udrykningskøretøjer, gående, cyklende og ridende kan dog altid komme over.

 

Banedanmark er i fuld gang med at male Oddesundbroen. I løbet af juli, august og september er det første af de tre buefag blevet malet som en del af vedligeholdet af broen over Oddesund 

 

Årets arbejde er tæt på at være færdigt, og nu skal det store stillads tages ned, og der skal males de steder, hvor det ikke har været muligt at komme til fra stilladset. For at gennemføre det arbejde, er det nødvendigt at spærre broen for biltrafik mellem klokken 00.05 og 05.00 fra den 23. september og til og med den 9. oktober

 

“Vi er nødt til at spærre broen for al biltrafik mellem kl. 00.05-05 i dagene fra onsdag d. 23. september til og med fredag d. 9. oktober. Det kan desværre ikke undgås at spærre om natten mens vi tager det store stillads ned. Vi gør, hvad vi kan for at reducere generne mest muligt, blandt andet holder vi åbent for trafikken kl. 02:30 for at få de køretøjer over, der skulle have brug for det. Der er også sat skilte op, sms-varslet, annonceret på sociale medier og GPS-varslet,” siger Randi Skogstad, der er direktør for Infrastruktur hos Banedanmark.

 

Hverken fortov eller cykelstien på broen er spærret i perioden, og det er aftalt, at udrykningskøretøjer altid kan kontakte brovagten og anmode om at få broen åbnet.

 

Der er allerede opsat skilte i området, der gør opmærksom på vejspærringen. Der udsendes desuden TMS-besked til bilisternes GPS’er.

 

I den periode, hvor Oddesundbroen er spærret for biltrafik i nattetimerne, opfordrer Banedanmark bilister til og fra Thy til enten at passere broen inden midnat eller benytte Rute 26 via Mors.

 

Kontaktinformation
For yderligere informationer kan journalister henvende sig til Banedanmark presse på telefon 8234 1313 eller mail presse@bane.dk

 

 

FAKTA:

 

Oddesundbroen:
Oddesundbroen åbnede for trafik i 1938. Broen er 472 m lang, og hver enkelt buefag er 70 m. Broen er en klapbro, og klapfaget spænder over en 30 m bred sejlrende. Buefagene er sidst hovedrenoveret i 1987-1988, og der er senest foretaget pletreparation af buefagene i 2007.

Selve malerarbejderne på Oddesundbroen er en kontinuerlig proces. Broklappen blev malet i 2017, første bue er blevet malet i år, og de to øvrige buer males i henholdsvis 2021 og 2023. Fra 2022 og i årene frem er det stålunderbygningens tur igen. Malingen beskytter broens stålkonstruktioner og forventes at holde i 25-40 år.