Første høring om kapacitetsudvidelse af Ringsted Station går i gang

Med åbningen af Den nye bane København-Ringsted er Ringsted i endnu højere grad blevet et knudepunkt for jernbanetrafikken i Danmark. Herfra kører togene mod Fyn og Jylland, mod Sydsjælland og Lolland-Falster og ad to forskellige baner mod København. Og med Ringsted-Femern Banen og den faste forbindelse til Tyskland stiger togtrafikken yderligere.
 
Derfor er det nødvendigt at øge banekapaciteten i eller omkring Ringsted, hvis den fremtidige trafik skal kunne afvikles.
For at sikre den bedst mulige afvikling af trafikken omkring Ringsted skal der bygges en forbindelse, som gør det muligt, at togene kan køre i flere retninger på samme tid uden at skulle vente på hinanden.
 
Arbejdet begynder med en høring, hvor alle har mulighed for at komme med idéer og input til, hvordan togtrafikken fremover skal afvikles omkring Ringsted Station.

 

"Det nuværende stationslayout er en flaskehals, der bestemmer, hvor mange tog der kan køre gennem stationen. Når der skal køre flere tog gennem Ringsted, er det derfor nødvendigt at anlægge en forbindelse, som gør det muligt, at tog i flere retninger kan køre på samme tid uden at skulle vente på hinanden, siger Thomas Bruun Jessen, områdechef i Banedanmark.

 

Som en del af undersøgelsen kan det indgå, at der kan gennemføres en hastighedsopgradering gennem stationen, som vil reducere rejsetiden for de gennemkørende tog. Banedanmark vil også kigge på andre muligheder, som eksempelvis at lede dele af trafikken udenom Ringsted. Med en ny forbindelse i eller omkring Ringsted vil risikoen for forsinkelser blive langt mindre.

 

Alle kan komme med forslag
I slutningen af 2019 satte forligskredsen bag "Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik" en ny undersøgelse af en brugbar og varig løsning ved Ringsted i gang. Arbejdet med at finde den rette løsning bliver skudt i gang med høringen, der begynder den 1. juli og strækker sig frem til den 23. august.

 

Både de hidtidige undersøgelser og nye forslag vil blive overvejet, og nu begynder den første høring for at finde den rette løsning ved Ringsted. For at sikre, at alle relevante forhold i projektet bliver belyst, opfordrer Banedanmark interesserede til at indsende ideer og forslag til det videre arbejde.
Alle personer, organisationer, myndigheder mv. kan henvende sig til Banedanmark med ideer, spørgsmål og kommentarer.

 

Henvendelse kan ske til:
Banedanmark
Kapacitetsudvidelse Ringsted
Carsten Niebuhrs gade 43
1577 København V
E-mail: hoeringringsted@bane.dk

 

Alle skriftlige henvendelser skal fremsendes, så de er modtaget af Banedanmark senest den 23. august. Efter høringsperioden behandles alle høringssvar, og de indgår i det kommende arbejde med at sikre den bedste løsning ved Ringsted.
 
Yderligere informationer
Læs mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside.  Her kan du også finde debatoplægget om kapacitetsudviklingen.

 

For yderligere informationer kan journalister kontakte Banedanmark presse på telefon 8234 1313 eller på mail presse@bane.dk