S-banen 2019

Sådan opgør vi punktlighed i 2019

I henhold til vores kontrakt med Transport- og Bygningsministeriet opgør vi kundepunktlighed for den statslige jernbane på fjernbanen og på S-banen. Kundepunktligheden for S-banen skal være minimum 92,3%.

Kundepunktlighed måles som andelen af rettidige rejser i forhold til antallet af rejser, som er afviklet med en rejsetid, som er mindre end 3 min. i forhold til den planlagte rejsetid.

Der indgår en rutevalgsmodel som del af opgørelsesmetoden på kunderettidighed. Den sikrer, at der tages forbehold for, at kunder i det centrale afsnit på S-banen (f.eks. mellem Svanemøllen og København H.) har mange alternative ruter at vælge imellem i tilfælde af, at et tog bliver aflyst.

Med S-banen menes den del af den storkøbenhavnske jernbane, der opereres af DSB med linjerne A, B, Bx, C, E, F og H.

S-banen Kundepunktlighed
(mål 92,3 %)
Togpunktlighed
(mål 95,0 %)
Banedanmarks ansvar
(Max. 2,5 %)
Jernbanevirksomhedens
ansvar
Eksterne forhold
januar 92,3 % 94,5 % 2,9 % 1,0 % 1,5 %
februar 95,3 % 96,6 % 0,8 % 1,7 % 0,9 %
marts 95,2 %  96,4 %  2,2 %  0,9 %  0,4 % 
april  85,6 %  90,6 %  3,5 %  4,1 %  1,8 % 
maj 91,1 %  92,8 % 3,9 %   1,5 %  1,8 %
juni  91,3 %  94,4 %  1,7 %  2,7 %  1,2 %
juli  93,4 % 95,1 % 1,0 %  2,9 %  1,0 %
august  91,4 %  93,5 % 2,5 % 3,3 %   0,9 %
september  93,0 %  95,8 % 1,8 % 1,4 %   0,6 %
oktober  93,5 %  95,7% 2,2 % 1,3 % 0,8 % 
november  92,6 %  94,6 % 2,3 % 1,9 % 1,2 % 
december  93,2 % 95,3%  1,3 % 1,7 % 1,6 %