Fjernbanen 2020

Sådan opgør vi punktlighed i 2020
I henhold til vores kontrakt med Transport- og Bygningsministeriet opgør vi kundepunktlighed for DSB, Arriva, Nordjyske Jernbaner og DSB S-tog. Kundepunktligheden skal i henhold til Banedanmarks kontrakt være minimum 93,0% for Arriva. 

Vi måler på rettidige ankomster inden for 2:59 minutter og vægter i forhold til antal af passagerer. Det vil sige, at et tog i myldretiden med mange passagerer vægter mere end en afgang med færre passagerer i ydertimerne. Tog aflyst mindre end 72 timer før afgang tæller som forsinket.

Der kører flere forskellige togselskaber på den statslige jernbane. Her på siden kan du se punktligheden for DSB, Arriva og Nordjyske Jernbaner. 

Kundepunktlighed
DSB 2020
Kundepunktlighed DSB 2020
Banedanmarks ansvar
(Max. 8,6 %)
Jernbanevirksomhedens ansvar Eksterne forhold
januar  87,0 % 5,0 %  4,7 % 3,3 %
februar  85,7 % 5,3 %  5,0 % 4,1 %
marts   86,7 % 4,5 %  4,1 % 4,7 %
april   90,9 % 4,3 % 2,9 %  1,9 %
maj  90,2 %  4,8 %  3,6 %  1,4 %
juni  85,6 %  6,7 % 5,2 %  2,5 % 
juli  89,5 %  5,3 %  3,1 %  2,0 %
august  85,9 % 6,2 %  5,2 %  2,8 %
september  87,8 % 5,4 %  4,0 %  2,8 %
oktober  86,0 % 5,3 %  4,2 %  4,7 % 
november   81,8 % 7,2 %  4,8 %  6,2 % 
 december  86,5 %  5,9 % 4,0 %  3,6 % 
 
Kundepunktlighed
Arriva 2020
Kundepunktlighed Arriva 2020
(Mål 93,0 %)
Banedanmarks ansvar
(max. 4,5 %)
Jernbanevirksomhedens ansvar Eksterne forhold
januar 94,3 %  2,8 % 1,3 %  1,5 %
februar 93,1 %  2,9 % 2,5 %  1,5 % 
marts  94,1 %  3,5 % 1,7 %  0,7 %
april   88,3 % 7,2 %  3,9 %  0,6 % 
maj   91,0 % 5,3 % 3,2 %  0,5 % 
juni   91,5 % 5,3 % 2,6 %  0,6 % 
juli  93,6 %  3,6 %  2,4 % 0,4 % 
august   89,3 % 5,8 % 4,1 %  0,8 %
september  91,0 %  3,8 % 4,5 % 0,6 % 
oktober  90,8 %  4,9 %  2,0 %  2,2 %
november  90,7 %  4,2 % 2,1 %  2,9 %
december   91,1 % 3,7 % 3,6 %   1,6 %
 
Togpunktlighed
Nordjyske Jernbaner
Togpunktlighed Nordjyske Jernbaner 2019.
(Mål: 92,3 %)
Banedanmarks ansvar
(Max. 4,9%)
Jernbanevirksomhedens ansvar Eksterne forhold
januar  97,0 %  2,0 % 0,7 %  0,2 % 
februar  93,4 % 4,1 % 1,0 %  1,5 % 
marts   93,0 % 1,9 % 1,3 % 3,8 % 
april 
 92,7 % 5,8 %  1,9 % 0,3 % 
maj  87,7 % 9,3 %  2,4 %  1,5 % 
juni 95,7 % 3,6 %  0,4 % 0,2 % 
juli 
95,5 %  3,3 %  0,8 % 0,4 %
august 
96,7 % 1,7 %  1,0 %  0,6 % 
september 
96,6 % 2,0 %  1,3 %  0,1 % 
oktober 
94,1 %  4,2 %  1,1 %  0,5 % 
november   94,5 % 3,4 %  0,8 %  1,3 % 
december  97,4 %  1,9 %  0,5 %  0,2 %